projektwebbar.lansstyrelsen.se

Mottagna tummar upp13
Motagna tummar ner27
Karma:-13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (550)

1

2   0

flodmynningsområde


Området där en flod mynnar i havet. Det kan vara en flodslätt, ett deltaområde eller annan sorts relativt vidsträckt, grunt område. Kallas också estuarium.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

2

2   2

sanitet


Ett samlingsbegrepp för anordningar (toaletter, handfat, dusch, bad, vatten in och avlopp ut) och utrymmen som ger förutsättningar för att kunna sköta sin personliga hygien och utföra sina behov [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

3

1   0

atmosfärisk deposition


När luftburna ämnen, t.ex. luftföroreningar, faller till marken kallas detta nedfall för atmosfärsikt nedfall eller atmosfärisk deposition.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

4

1   0

fällning


När man i den kemiska reningen tillsätter fällningskemikalier – flockningsmedel – till det biologisk renade vattnet kallas det efterfällning. Om fällningskemikalien tillsätts i början av re [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

5

1   0

försiktighetsprincipen


Det internationella miljöarbetet bygger på ett antal grundläggande principer, varav försiktighetsprincipen (precautionary principle) är en. Enligt denna skall försiktighetsmått vidtas så snart [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

6

1   1

marinbiologi


Läran om livet i havet.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

7

1   0

rötning


Avloppsslam från reningsverk måste behandlas på olika sätt (förtjockning, stabilisering och avvattning). Rötning är ett sätt att stabilisera slammet, vilket minskar risken för att det skall l [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

8

1   0

sel


Det samiska ordet för lugnflytande vatten (lugnvattet) i en älv. 
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

9

1   1

sötvatten


Vatten som inte är salt eller bräckt. Det har en salthalt som understiger 0,5 psu (tidigare kallat promille). Sötvatten kallas också färskvatten när man menar att det är vatten som kan använda [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

10

1   1

vattenomsättning


Vattnet i en sjö eller ett havsområde byts gradvis ut när nytt vatten flödar in och befintligt vatten strömmar vidare eller transporteras till ett utlopp. Cirkulationen av vatten – vattenutbyte [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se


För att se alla definitioner för 550, logga in!