radiohistoria.jvnf.org

Website:http://www.radiohistoria.jvnf.org/
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner3
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (273)

1

1   0

dba


, akustisk ljudnivå med referensen satt vid vad som brukar kallas ”hörseltröskeln”, alltså det svagaste ljud en människa normalt kan uppfatta, där 0 dBA motsvarar 20 µPa. Referensen dBA är framförallt mycket vanlig vid bullermätningar. dBf, anger antenningångskänslighet för en radiomottagare.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

2

1   0

iec


(International Electrotechnical Commission) En Europeisk organisation med högkvarter i Geneve, Schweiz. Har varit drivande i många internationella standardiseringar som bland annat har rört ljudtekniken.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

3

1   0

koaxial


kabel. En kabel speciellt anpassad för att överföra högfrekvenssignaler. Kabeln består fysiskt av en central enkelledare omgiven av ett tjockare lager av isolation, täckt med en relativt tät skärmstrumpa. Skärmen skyddar innerledaren mot elektromagnetiska högfrekvensstörningar men ger vid lågfrekvens endast skydd mot statiska störfält [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org

4

1   1

kompatibel


(lat.) = utväxelbar, följsam, anpassningsbar till en standard.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

5

1   0

parametrisk equalizer


, en equalizer (se d:o) där man har inställningar för centerfrekvens (den frekvens man vill påverka), bandbredd (Q-värde), och hur stor nivåförändring man vill uppnå för den inställda frekvensen.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

6

1   0

pcm


(pulse code modulation) - den egentliga benämningen på vad vi i dagligt tal kallar digitalljud.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

7

1   0

thx


(Tomlinson Holman Experiment). Teknisk kvalitetscertifiering för ljudanläggningar på biografer. En standard angiven av Lucas Film (skaparna av bland annat Star Wars-filmerna). Produkter som är THX-godkända motsvarar vissa krav på ljudkvalitet. För högtalare kan detta till exempel innebära spridningen av ljudet och förmåga att återge dju [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org

8

0   0

ingemar@radioarkivet.se


  Ljudteknisk ordlista © 2010 Ingemar Lindqvist Den här ordlistan är den för svenska språket hittills mest omfattande för fackuttryck och företeelser med anknytning till audioteknik. Den har upprättats med syftet att vara pedagogiskt lättfattlig men naturligtvis kräver olika ord och sammanhang olika mått av förkunskaper hos läsaren. E [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org

9

0   0

ingemar@radioarkivet.se


A AAC = Advanced Audio Coding. Ett ljudkomprimeringsformat för datorer, en utveckling av mp3-formatet (se d:o) som erbjuder en mer jämn kvalitet än standard mp3.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

10

0   0

absorbent


akustikskärm för utdämpning av störande ljudreflexer, ekon, mellan tak, golv och väggar i ett rum eller lokal (se Akustik).
Källa: radiohistoria.jvnf.org


För att se alla definitioner för 273, logga in!