referensbiblioteket.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (661)

1

1   0

daniel


URL: http://www.sls.fi/daniel/ Bibliografisk databas med uppgifter om finlandssvensk dramatik, dvs dramatik skriven på svenska av författare i Finland, från år 1819 och framåt. Databasen innehåller uppgifter om publicering och iscensättningar, hänvisningar till recensioner samt kortfattad biografisk information om pjäsförfattarna. Sökbar [..]
Källa: referensbiblioteket.se

2

0   0

bibliotheca danica 1482-1840


URL: https://rex.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=KGL01_BDANICA Katalogen omfattar i stort sett alla tryckta danska publikationer för perioden. Dansk Bogfortegnelse fortsätter nationalbibliografin och från 1970 ingår den i bibliotek.dk
Källa: referensbiblioteket.se

3

0   0

fennica


URL: http://fennica.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE... Finlands nationalbibliografi innehåller uppgifter om böcker och periodika fr.o.m. 1488, kartor fr.o.m. 1967 och AV-material fr.o.m. 1981. Noter, musikinspelningar och artiklar ingår inte.
Källa: referensbiblioteket.se

4

0   0

index translationum


URL: http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml Innehåller information om titlar som översatts och getts ut i UNESCO:s medlemsländer sedan 1979. Äldre översättningar måste sökas i de tryckta utgåvorna. Basen uppdateras årligen och innehåller ca 1 800 000 referenser till böcker från olika ämnesområden.
Källa: referensbiblioteket.se

5

0   0

nationalbibliografin


URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb Databasen ingår i LIBRIS och innehåller även Nya Lundstedt - Tidskrifter och Svensk musikförteckning, Förtecknar böcker, tidskrifter, dagstidningar, kartor m.m. sedan 1866.
Källa: referensbiblioteket.se

6

0   0

norbok


URL: http://www.nb.no/baser/norbok2/norbok.php Böcker, småtryck, kartor e-böcker m.m. utgivna i Norge. Fullständig täckning fr.o.m. 1921 men mycket äldre material ingår också. Innehåller ej periodika.  Det äldsta trycket från Norge är från 1643.
Källa: referensbiblioteket.se

7

0   0

suecana extranea


URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=suec Bibliografi över litteratur på främmande språk om Sverige  samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Utgör en deldatabas i LIBRIS och omfattar över 50 000 titlar. Materialet bygger på Kungl. bibliotekets förvärv.
Källa: referensbiblioteket.se

8

0   0

äldre svensktryck


URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svetryck Deldatabas i LIBRIS som innehåller Sveriges bibliografi 1600-talet av Isak Collijn, Svensk bibliografi 1700-1829 och Svenskt offentligt tryck -1833.
Källa: referensbiblioteket.se

9

0   0

dagstidningar efter 1900


URL: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ Bibliografiska beskrivningar för svenska dagstidningar från år 1900 och framåt.
Källa: referensbiblioteket.se

10

0   0

digitaliserade svenska dagstidningar


URL: http://magasin.kb.se/searchinterface/search_newspaper.jsp Ett urval digitaliserade dagstidningar från 1700-tal till 1900-tal. Urvalet innehåller både huvudstads- och landsortstidningar med textmaterialet OCR-tolkat vilket möjliggör fritextsökning. Via bläddra ser man vilka tidningar och tidsperioder basen innehåller
Källa: referensbiblioteket.se


För att se alla definitioner för 661, logga in!