regeringen.se

Website:https://www.regeringen.se/
Mottagna tummar upp28
Motagna tummar ner31
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (208)

1

4   2

statsråd


De personer som ingår i regeringen är statsråd. Statsråden kallas ibland ministrar.
Källa: regeringen.se

2

3   0

departement


Departementen förbereder regeringens ärenden inom sina respektive sakområden, t.ex. jordbruk, kultur och miljö.
Källa: regeringen.se

3

3   3

disponibel inkomst


Det är den inkomst en person eller ett hushåll förfogar över när skatten är betald och personen eller hushållet fått de transfereringar de är berättigade till (t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning).
Källa: regeringen.se

4

2   0

offentlighetsprincipen


Regler som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos myndigheterna.
Källa: regeringen.se

5

2   0

proposition


Förslag, t.ex. en ny lag, från regeringen till riksdagen.
Källa: regeringen.se

6

2   1

regeringsförklaring


Statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.
Källa: regeringen.se

7

1   0

betänkande


Rapport eller förslag från en särskild utredare eller kommitté som tillsatts av regeringen, vanligen publicerat i Statens offentliga utredningar (SOU). Riksdagens utskott publicerar också sina ställningstaganden i betänkanden.
Källa: regeringen.se

8

1   1

budgetproposition


Regeringens årliga förslag till statsbudget. Propositionen innehåller bl.a. reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ramar för utgiftsområden, förslag till anslag till olika ändamål samt en beräkning av statens inkomster. Budgetpropositionen lämnas till riksdagen senast den 20 september utom vid valår då den lämnas senast en vecka efter riksmötet [..]
Källa: regeringen.se

9

1   0

handelsbalans


Skillnaden mellan exportinkomster och importutgifter.
Källa: regeringen.se

10

1   0

misstroendeförklaring


Om mer än hälften av riksdagens ledamöter i en omröstning förklarar sig sakna förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå. En misstroendeförklaring kan också drabba ett enskilt statsråd.
Källa: regeringen.se


För att se alla definitioner för 208, logga in!