regeringen.se

Website:https://www.regeringen.se/
Mottagna tummar upp24
Motagna tummar ner30
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (208)

1

3   3

disponibel inkomst


Det är den inkomst en person eller ett hushåll förfogar över när skatten är betald och personen eller hushållet fått de transfereringar de är berättigade till (t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning).
Källa: regeringen.se

2

3   2

statsråd


De personer som ingår i regeringen är statsråd. Statsråden kallas ibland ministrar.
Källa: regeringen.se

3

2   0

departement


Departementen förbereder regeringens ärenden inom sina respektive sakområden, t.ex. jordbruk, kultur och miljö.
Källa: regeringen.se

4

2   0

offentlighetsprincipen


Regler som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos myndigheterna.
Källa: regeringen.se

5

2   0

proposition


Förslag, t.ex. en ny lag, från regeringen till riksdagen.
Källa: regeringen.se

6

2   1

regeringsförklaring


Statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.
Källa: regeringen.se

7

1   1

budgetproposition


Regeringens årliga förslag till statsbudget. Propositionen innehåller bl.a. reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ramar för utgiftsområden, förslag till anslag till olika ändamål samt en beräkning av statens inkomster. Budgetpropositionen lämnas till riksdagen senast den 20 september utom vid valår då den lämnas senast en vecka e [..]
Källa: regeringen.se

8

1   0

handelsbalans


Skillnaden mellan exportinkomster och importutgifter.
Källa: regeringen.se

9

1   0

misstroendeförklaring


Om mer än hälften av riksdagens ledamöter i en omröstning förklarar sig sakna förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå. En misstroendeförklaring kan också drabba ett enskilt statsråd.
Källa: regeringen.se

10

1   0

regeringskansliet


Den myndighet som förbereder regeringens ärenden och i övrigt bistår regeringen. Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen.
Källa: regeringen.se


För att se alla definitioner för 208, logga in!