regnbagsankan.fi

Website:https://www.regnbagsankan.fi
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner0
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (38)

1

2   0

bög


är en homosexuell man.
Källa: regnbagsankan.fi

2

2   0

regnbågsfamilj


termen används idag för en barnfamilj utanför mönstret med den traditionella kärnfamiljen. Barnet kan ha en av sina biologiska föräldrar i den aktuella familjen, den andra föräldern kan vara av samma eller motsatt kön (men bekänner sig då inte som heterosexuell). Barnet kan dessutom ha samkönade föräldrar och kommit till genom assisterad befruktnin [..]
Källa: regnbagsankan.fi

3

0   0

bisexuell


är en person som som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både tjejer och killar. Läs mer om bisexualitet.
Källa: regnbagsankan.fi

4

0   0

cisperson


är en person vars könsidentitet är inom normerna för det kön som registrerades vid födseln. Alltså en som inte är en transperson.
Källa: regnbagsankan.fi

5

0   0

dragking


är oftast en kvinna som klär sig som en man för att underhålla/ tänja sina egna eller andras gränser och föreställningar.
Källa: regnbagsankan.fi

6

0   0

dragqueen


är oftast en man som klär sig som kvinna med samma syften som dragkingen.
Källa: regnbagsankan.fi

7

0   0

diskriminering


betyder att grupper eller individer på något sätt särbehandlas. Strukturell diskriminering betyder att diskrimineringen är inbyggd i samhällets sätt att fungera.
Källa: regnbagsankan.fi

8

0   0

feminism


är en politisk analys och rörelse som anser att kvinnor som grupp är underordnade männen i samhället och vill ändra på det.
Källa: regnbagsankan.fi

9

0   0

flata


en homosexuell kvinna.
Källa: regnbagsankan.fi

10

0   0

ftm


en förkortning av Female to Male. Kan vara en beteckning på en transkönad man (transsexuell).
Källa: regnbagsankan.fi


För att se alla definitioner för 38, logga in!