rotpartner.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (71)

1

1   1

äta


ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns förtecknade vid projektstarten. Förkortningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående. Det handlar således om ändringar som sker under arbetets gång vad gäller ett jobb. Det kan handla om att förutsättningarna förändrats, eller att omfattninge [..]
Källa: rotpartner.se

2

0   0

årsstämma


Årsstämman i en bostadsrättsförening kallas för föreningsstämma och det är det högsta beslutande organet. Det är här alla viktiga beslut ska tas, inte minst vilka som ska sitta i styrelsen, om bokslutet ska godkännas, och budgeten inför nästa år. För de som äger bostadsrätter i en förening är det här den viktigaste kanalen för [..]
Källa: rotpartner.se

3

0   0

vindslägenheter


En vindslägenhet är en lägenhet som inretts på det som en gång var en vind. Sådana lägenheter är mäkta attraktiva på marknaden, och tenderar att vara dyra objekt. Det höga och ljusa läget, de härliga vinklarna och det sneda taket, samt de i många fall stora terrasserna som blickar ut över stadens andra hustak är en dröm som förver [..]
Källa: rotpartner.se

4

0   0

ventilationssystem


Varje huskropp måste erbjuda en omsättning av luft där människor vistas och bor. Om luften inte omsätts mår vi dåligt, eftersom vi snabbt förbrukar det befintliga syret. Hur luften omsätts i huset påverkar också hälsan på själva huset, vilket i sig kan göra oss människor sjuka. Det finns därför all anledning att se till att ha ett [..]
Källa: rotpartner.se

5

0   0

vvc- varmvattencirkulation


VVC är en förkortning som betyder varmvattencirkulation. Det innebär i praktiken att det varmvatten som leder till tappvattenkranar i kök och i badrum hela tiden cirkulerar. Cirkulationen sker mellan varmvattenberedaren till tappvattenkranarna och, om itne vattnet används, tillbaka till varmvattenberedaren igen via vattenledningsrör. För att [..]
Källa: rotpartner.se

6

0   0

upphandling


När en större tjänst ska köpas upp av en förening gäller det att hitta rätt företag som kan utföra rätt tjänst till rätt pris. Det kan gälla allt från städservice av trappuppgångar till omläggning av tak. Genom en upphandling kan företag som erbjuder den tjänst som behövs konkurrera om att få uppdraget. Det kan ge en bra deal f [..]
Källa: rotpartner.se

7

0   0

underhållsfond


Varje bostadsrättsförening och hyresförening har en underhållsfond. Ibland kallas fonden yttre fond eller yttre reparationsfond, men syftet är densamma. Pengarna ska gå till underhållet av byggnaden. Hur den ska fungera, hur mycket pengar som ska sättas in och vad underhållsfonden ska gå till står i föreningens stadgar. Alla underhålls [..]
Källa: rotpartner.se

8

0   0

tätskikt i våtrum


Våtutrymmen är en vanlig källa till problem med huset. De orsakar årligen vattenskador för många miljoner bara i de svenska hemmen. Därför är reglerna om hur ett våtutrymme ska utformas och byggas rigida. Målet är att säkra att ingen fukt och inget vatten tränger ut från rummet alls. Dåtidens våturymmen var ganska enkla konstruktio [..]
Källa: rotpartner.se

9

0   0

tilläggsisolering


Många hus har byggts under en tid då material var dyrare än uppvärmningen. Glipor och drag accepterades också ibland som ett naturligt fenomen och bidrog till att ventilera huset. Idag är det dyrt att värma upp huset, vilket gör att många väljer att tilläggsisolera sina hus. Det kan göra under för uppvärmningskostnaderna, men det gäl [..]
Källa: rotpartner.se

10

0   0

tappvattenrör


Tappvattenrör kallas dagligen enbart för vattenrör eller vattenledningar och inbegriper alla ledningar där rent vatten leds till kranar i huset. Det gäller såväl varm- som kallvatten. Tappvattenrör kan också leda vatten till eller ifrån en värmepump och andra värmekällor. Rören är tillverkade av koppar eller förzinkat stål. Kopparr [..]
Källa: rotpartner.se


För att se alla definitioner för 71, logga in!