s-pankki.fi

Website:https://www.s-pankki.fi/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (21)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett aktiebolags aktiekapital, värdepapper.
Källa: s-pankki.fi (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiefond


En placeringsfond som placerar sina medel i aktier.
Källa: s-pankki.fi (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antal värdepapper


Fondens totala antal placeringsobjekt på rapporteringsdagen.
Källa: s-pankki.fi (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blandfond


Placeringsfond som placerar medel i både aktier och ränteinstrument.
Källa: s-pankki.fi (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fondandel


En andel i en placeringsfond. Fondens kapital är indelat i sinsemellan lika stora andelar.
Källa: s-pankki.fi (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fondbolag


Ett bolag som förvaltar placeringsfonder.
Källa: s-pankki.fi (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fond-i-fond


Placeringsfond som gör placeringar i andra fonder.
Källa: s-pankki.fi (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förvaltningsavgift


Avgift som fondbolaget debiterar för att förvalta fonden.
Källa: s-pankki.fi (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ett relationstal som anger en förändring som skett under en viss tidsperiod. De vanligaste indexen är antingen värdeindex, som beskriver prisförändringar, eller volymindex, som beskriver förändringar i volymer.
Källa: s-pankki.fi (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jämförelseindex


Ett index med vilket placeringsfondens avkastning jämförs. Målet för jämförelseindex är att beskriva fondens placeringsuniversum på ett så bra sätt som möjligt. Jämförelseindexets värdeutveckling beskriver den genomsnittliga kursutvecklingen på fondens placeringsområde.
Källa: s-pankki.fi (offline)


För att se alla definitioner för 21, logga in!