saco.se

Website:https://www.saco.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (41)

1

1   0

visstidsanställning


se tidsbegränsad anställning.
Källa: saco.se

2

0   2

anställningsbarhet


en individ är anställningsbar om hon eller han har den kompetens och erfarenhet som krävs för att få anställning på arbetsmarknaden. Vad som krävs för att en individ ska vara anställningsbar kan variera till exempel i form av kompetens, flexibilitet, utvecklingsförmåga och olika typer av personliga egenskaper. När skyddet som bygger p [..]
Källa: saco.se

3

0   0

anställningsskydd


regler till skydd för anställningen, framför allt skydd mot uppsägning utan saklig grund. Reglerna finns i LAS och ibland också i kollektivavtal.
Källa: saco.se

4

0   0

anställningstid


tid som arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare. En viktig faktor i LAS, som dock har minskat i betydelse.
Källa: saco.se

5

0   0

arbetsdomstolen


(AD) - specialdomstol dit arbetsgivare och fackförbund kan vända sig vid tvister i arbetsrättsfrågor
Källa: saco.se

6

0   0

arbetsbrist


när en viss tjänst inte längre kommer att vara kvar, kan bero på minskad efterfrågan, men också på omorganisation, förändrat arbetsinnehåll och ändrade kompetenskrav. Vid arbetsbrist har arbetsgivare rätt att säga upp personal. Arbetsgivaren avgör om arbetsbrist råder. Det har visat sig att gränsen mellan uppsägning av arbetsbrist [..]
Källa: saco.se

7

0   0

arbetsbristförhandling


före en neddragning av verksamheten måste arbetsgivaren förhandla med de fackliga organisationer som denne har tecknat kollektivavtal med (enl. medbestämmandelagen)
Källa: saco.se

8

0   0

arbetsledningsrätt


grunden är att arbetsgivaren har ensidig rätt att bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras på en arbetsplats. LAS begränsar i viss mån den rätten, men det är fortfarande en huvudprincip.
Källa: saco.se

9

0   0

avtalsturlista


arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan komma överens om en annan turordning för uppsägning vid arbetsbrist än den som följer av LAS Se även turordningslista och turordningsregler.
Källa: saco.se

10

0   0

avskedande


när någon får sluta direkt, utan uppsägningstid. Får bara användas vid mycket allvarliga förseelser.
Källa: saco.se


För att se alla definitioner för 41, logga in!