sakerhetspolitik.se

Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner17
Karma:-4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (307)

1

2   1

alliansfrihet


Alliansfrihet innebär att ett land ställer sig utanför de internationella maktblocken, som t.ex. Sverige, Schweiz, Österrike och Indien har gjort. I Sverige används ofta uttrycket för uttrycka att Sverige inte samarbetar med andra länder om ett gemensamt militärt försvar.
Källa: sakerhetspolitik.se

2

2   2

koloni


En koloni är ett område som är en del av en annan stat (även om den geografiskt ligger på ett annat område). En koloni är en politisk eller administrativ enhet eller bosättning i ett land eller område där denna del lyder under regeringen i moderlandet.     Ordet koloni användes ofta under upptäcktsresornas tid då européer började ta makten runt om [..]
Källa: sakerhetspolitik.se

3

1   1

väpnad konflikt


En väpnad konflikt brukar definieras som en konflikt som inbegriper våld, där åtminstone en av parterna är en statsmakt och där konflikten leder till att åtminstone 25 personer dör till följd av strider. Det är alltså våldsbruket som avgör huruvida en konflikt betraktas som väpnad eller inte.   Läs mer om olika typer av väpnade konflikter [..]
Källa: sakerhetspolitik.se

4

1   0

vilseledning


Militär term för verksamhet som syftar till att ge motståndaren eller annan aktör ett felaktigt beslutsunderlag.  
Källa: sakerhetspolitik.se

5

1   1

genusperspektiv


Innebär att olika frågor analyseras och belyses ur både kvinnors och mäns perspektiv. En central dimension i genusperspektivet är frågan om fördelningen av makt mellan könen.
Källa: sakerhetspolitik.se

6

1   1

informationsteknik


Teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande samt kommunikation och presentation av information (data, text, ljud, bild). I begreppet ingår såväl datateknik som teleteknik.
Källa: sakerhetspolitik.se

7

1   0

milis


Grupp människor som kan utföra vissa militära uppgifter. De har kort militär utbildning men är inte soldater utan har vanliga arbeten. Milisen kan kallas in för militära uppgifter i kriser, oftast på platsen där de bor. Milis kan också vara en militär grupp som inte tillhör den vanliga armén utan som strider för en organisation eller ett politiskt [..]
Källa: sakerhetspolitik.se

8

1   1

napalm


Generell benämning på brandstridsmedel som består av förtjockade petroleumprodukter  
Källa: sakerhetspolitik.se

9

1   0

revolution


är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Ofta talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner. Exempel på politiska revolutioner är franska revolutionen 1789 och ryska revolutionen 1917.
Källa: sakerhetspolitik.se

10

1   3

sedvanerätt


Sedvanerätt även känt som "oskriven rätt" uppstår genom sedvänja och rättspraxis hos domstolar och myndigheter. Sedvanerätt är rättsligt bindande regler, som ej är fastställda i lag, baserade på tidigare domstolsavgöranden samt bruk och sedvänjor.    http://www.ne.se/lang/sedvanerätt
Källa: sakerhetspolitik.se


För att se alla definitioner för 307, logga in!