sakerhetspolitik.se

Website:http://www.sakerhetspolitik.se
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner15
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (307)

1

2   1

alliansfrihet


Alliansfrihet innebär att ett land ställer sig utanför de internationella maktblocken, som t.ex. Sverige, Schweiz, Österrike och Indien har gjort. I Sverige används ofta uttrycket för uttrycka att Sverige inte samarbetar med andra länder om ett gemensamt militärt försvar.
Källa: sakerhetspolitik.se

2

2   2

koloni


En koloni är ett område som är en del av en annan stat (även om den geografiskt ligger på ett annat område). En koloni är en politisk eller administrativ enhet eller bosättning i ett land eller område där denna del lyder under regeringen i moderlandet.     Ordet koloni användes ofta under upptäcktsresornas tid då européer började [..]
Källa: sakerhetspolitik.se

3

1   1

väpnad konflikt


En väpnad konflikt brukar definieras som en konflikt som inbegriper våld, där åtminstone en av parterna är en statsmakt och där konflikten leder till att åtminstone 25 personer dör till följd av strider. Det är alltså våldsbruket som avgör huruvida en konflikt betraktas som väpnad eller inte.   Läs mer om olika typer av väpnade kon [..]
Källa: sakerhetspolitik.se

4

1   1

genusperspektiv


Innebär att olika frågor analyseras och belyses ur både kvinnors och mäns perspektiv. En central dimension i genusperspektivet är frågan om fördelningen av makt mellan könen.
Källa: sakerhetspolitik.se

5

1   1

informationsteknik


Teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande samt kommunikation och presentation av information (data, text, ljud, bild). I begreppet ingår såväl datateknik som teleteknik.
Källa: sakerhetspolitik.se

6

1   1

napalm


Generell benämning på brandstridsmedel som består av förtjockade petroleumprodukter  
Källa: sakerhetspolitik.se

7

1   3

sedvanerätt


Sedvanerätt även känt som "oskriven rätt" uppstår genom sedvänja och rättspraxis hos domstolar och myndigheter. Sedvanerätt är rättsligt bindande regler, som ej är fastställda i lag, baserade på tidigare domstolsavgöranden samt bruk och sedvänjor.    http://www.ne.se/lang/sedvanerätt
Källa: sakerhetspolitik.se

8

0   1

warszawapakten


Försvarsallians undertecknades i Warszawa den 14 maj 1955 av Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland och Ungern. Millitäralliansen skapades av Sovietunionen som en motreaktion mot NATOs utbredning. Warszawapakten upplöstes formellt 1991.
Källa: sakerhetspolitik.se

9

0   1

värnpliktig


Totalförsvarspliktig som skrivits in för värnplikt. Numera frivilligt i Sverige.  
Källa: sakerhetspolitik.se

10

0   1

värnplikt


Enligt lagen om totalförsvarsplikt gällde tidigare att alla män mellan 18 år till och med 47 år var totalförsvarspliktiga. Sedan 1 juli 2010 är värnlikten inte obligatorisk utan frivillig. Totalförsvarsplikten är även lika för män och kvinnor.  Läs mer om detta på pliktverket 
Källa: sakerhetspolitik.se


För att se alla definitioner för 307, logga in!