saralund.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner6
Karma:-6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (27)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

transgenderist


Person som mer eller mindre konstant lever i det andra könets roll utan att förändra sin kropp på kirurgisk eller hormonell väg. Eller en person som har en identitet som det andra könet men väljer att inte manifestera denna identitet i sitt utseende eller beteende.
Källa: saralund.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

androgyn


Av Andro = det manliga och gyno = det kvinnliga - Person med ett könsneutralt utseende. Asexuell, person som inte kan eller vill ha ett aktivt sexliv. Detta utesluter inte att personen kan ha samma behov för både kärlek och kroppskontakt som de flesta andra.
Källa: saralund.se (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bigender


Av bi = dubbel och gender = kön och genus /socialt kön - Person som identifierar sig som både man och kvinna. Bigender är en könsidentitet. CIS-person - Av latin " CIS = på denna/samma sida. Person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. Det vill säga en perso [..]
Källa: saralund.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

crossdresser


Anglosaxiskt uttryck för personer som klär sig i det "motsatta" könets kläder oavsett orsak.
Källa: saralund.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

drag


Könsgränsöverskridande på scen. Går oftast ut på att överdriva för könen typiska karaktärsuttryck i både beteende och utseende. Drag har funnits i alla tider och inom alla kulturella arenor. Drag förekommer som underhållning, men även med politiskt syfte.
Källa: saralund.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dragking


Kvinna som leker med det manliga könsuttrycket, på scen eller för att väcka uppmärksamhet. DK tenderar oftare än dragqueens uppträda med ett politiskt syfte. Ofta även med politiska undertoner. DK kan vara en identitet, ett uttryck och ett beteende.
Källa: saralund.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dragqueen


Man som leker med det kvinnliga könsuttrycket, på scen eller för att väcka uppmärksamhet.
Källa: saralund.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

m t f


, Male-to-Female - första bokstaven anger vilket biologiskt kön en person har/hade och sista bokstaven anger riktning eller det kön man identifierar sig med.
Källa: saralund.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Även kallat socialt- eller kulturellt kön, hänvisar till begrepp som maskulin och feminin och vad vi lägger i dessa begrepp. Det betecknar den könsroll en person intar i samhället eller det kön en person uppfattas som av omgivningen.
Källa: saralund.se (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hen


könsneutralt pronomen.
Källa: saralund.se (offline)


För att se alla definitioner för 27, logga in!