sbab.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (57)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

likviddatum


Den dag pengarna dras från kontot när du köper fondandelar. Vid fondförsäljning är det den dag pengarna finns tillgängliga på ditt konto.
Källa: sbab.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

affärsdag


Den dag köp eller försäljning genomförs. Till den dagens kurs genomförs din fondaffär.
Källa: sbab.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.
Källa: sbab.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieexponering


Anger hur stor andel av fondens innehav som utgörs av aktier eller aktierelaterade värdepapper.
Källa: sbab.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiefond


Aktiefonder består minst av 75 procent aktier eller andra aktierelaterade värdepapper.
Källa: sbab.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andel


Se Fondandel.
Källa: sbab.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelsvärde


Värdet på en andel får du fram genom att dela fondens totala värde med antalet andelar.
Källa: sbab.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autogiro


Automatisk överföring, till exempel från ditt bankkonto till din depå.
Källa: sbab.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den ökning eller minskning av värdet som ditt sparande har genererat.
Källa: sbab.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avräkningsnota


Kvitto på köp eller försäljning. Spara notan till deklarationen.
Källa: sbab.se (offline)


För att se alla definitioner för 57, logga in!