sbu.se

Website:https://www.sbu.se
Mottagna tummar upp19
Motagna tummar ner10
Karma:8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (191)

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

kostnadseffektivitet


kostnaden för en viss åtgärd satt i relation till dess effekt.
Källa: sbu.se (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

validitet


tillförlitligheten hos en metod, t ex en diagnostisk procedur. I vidare mening: egenskaper hos en undersökning. Intern validitet avser tillförlitligheten hos en undersöknings resultat, medan extern validitet gäller i vilken grad undersökningens resultat har bredare giltighet, t ex kan förmodas gälla alla personer med en viss sjukdom.
Källa: sbu.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

blindning


maskering, åtgärder för att hemlighålla vissa centrala omständigheter i en undersökning tills den är avslutad och resultaten ska bearbetas. Viktigaste exemplet: i en blindad klinisk behandlingsprövning är det okänt vilka deltagare som får den ena eller den andra av de prövade behandlingsformerna. En viktig upplysning är vilka av parterna som uppgif [..]
Källa: sbu.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

duration


varaktighet (t ex om sjukdom).
Källa: sbu.se (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

exposition


förhållandet att en person är, eller har varit, utsatt (exponerad) för någon miljöfaktor. Exempel: exposition för kemikalier i arbetsmiljön. Att en person tar eller tagit ett visst läkemedel kallas exposition i samband med undersökningar av biverkningar.
Källa: sbu.se (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

interventionsstudie


en undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, dvs någon åtgärd som prövas, oftast sjukdomsbehandling (läkemedel, operation m m) eller sjukdomsförebyggande åtgärd.
Källa: sbu.se (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

komorbiditet


samsjuklighet, samtidig sjukdom, förekomst hos deltagare i en studie av annan sjukdom än den som studien gäller. Komorbiditet kan vara en nackdel, eftersom grupperna blir mindre enhetliga, men har i många fall fördelen att återspegla det verkliga förhållandet i befolkningen (t ex att personer med högt blodtryck ofta har annan hjärt-kärlsjukdom). [..]
Källa: sbu.se (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

letalitet


»dödlighet.
Källa: sbu.se (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mortalitet


»dödlighet.
Källa: sbu.se (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nnt


number needed to treat, antal personer som behöver behandlas för att, under viss angiven tid, en av dem sannolikt ska dra nytta av behandlingens gynnsamma effekt. Exempel: antalet personer som haft blodpropp och som behöver behandlas med ett visst blodproppshämmande medel för att en av dem ska undgå att åter få blodpropp. NNT är inverterade värdet [..]
Källa: sbu.se (offline)


För att se alla definitioner för 191, logga in!