school.chem.umu.se

Website:http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/
Mottagna tummar upp14
Motagna tummar ner12
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (114)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

implodera


Krossning eller "inåtriktad sprängning" av en behållare som uppstår när det inre trycket snabbt minskar till en nivå som understiger yttre trycket. En implosion är det motsatta av en explosion.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blandning


En sammansättning bestående av två eller flera substanser som inte är kemiskt bundna till varandra.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dipol


Två likstora laddningar av motsatt polaritet som separerats ett visst avstånd. Molekyler med en positiv och en negativ ända beter sig som dipoler.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

heterogen blandning


En blandning som har urskiljbara faser eller regioner.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

homogen blandning


En lösning eller en blandning där atomerna eller molekylerna är helt sammanblandade och ger en blandning med helt igenom lika egenskaper.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kromatografi


En teknik som används för att separera komponenterna i en blandning med hjälp av deras skillnad i transporthastighet genom ett fast medium, som oftast packats i ett rör (kolonn).
Källa: school.chem.umu.se (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kromatogram


Det mönster som uppstår på en stationärfas när en eluent orsakar separeration av en blandning av olika komponenter på stationärfasen.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

lackmuspapper


Absorberande papper som impregnerats med lackmus.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

omättad lösning


En lösning där koncentrationen av ett löst ämne är lägre än i en mättad lösning under samma betingelser.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

organisk


Beskriver föreninger som innehåller bindningar mellan kol och väte.
Källa: school.chem.umu.se (offline)


För att se alla definitioner för 114, logga in!