seb.se

Website:https://seb.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (124)

1

1   0

karenstid


Den tid sjukperioden ska pågå innan rätt till ersättning inträder. Vid rörlig karens (R-karens) är karenstiden den del av sjukperioden som varar innan försäkringskassan fattar beslut att på grund av sjukdom eller olycksfall bevilja den försäkrade sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän för [..]
Källa: seb.se

2

0   0

affã¤rsdatum


Den dag köp eller försäljning av fondandelar utförs.
Källa: seb.se

3

0   0

allmã¤n pension


 Pension som den försäkrade har rätt till enligt lag. Är detsamma som lagstadgad pension. Allmän pension enligt det nya pensionssystemet bestÃ¥r av inkomstpension, premiepension och [..]
Källa: seb.se

4

0   0

andelsvã¤rde


Fondförmögenheten delat med antalet utelöpande andelar.
Källa: seb.se

5

0   0

anmã¤ld lã¶n


 Den lön som arbetsgivaren, som tecknat avtal om tjänstepensionsprodukten TryggPlan, har anmält till oss för sin eller sina anställdas räkning. Lönen ligger till grund för ber [..]
Källa: seb.se

6

0   0

arbetsofã¶rmã¥ga


Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift.
Källa: seb.se

7

0   0

arvsskatt


Den skatt en person betalar för egendom som han eller hon fått ärva efter en avliden person.
Källa: seb.se

8

0   0

arvsvinst (riskintã¤kt


Det överskott som uppstår när den försäkrade på en livförsäkring, utan efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd, dör innan det ihopsparade kapitalet hunnit betalas ut. [..]
Källa: seb.se

9

0   0

atp


 En förkortning av Allmän tilläggspension. Fram till 2002 beteckningen för tilläggspension vid Ã¥lderspension, vid sjukdom och för efterlevande. Se Allmän pension.
Källa: seb.se

10

0   0

avgifter


Vi tar ut avgifter av försäkringstagaren för att täcka kostnader som uppstår i samband med hanteringen av försäkringen. Det kan röra sig om administrations- och förvaltnings [..]
Källa: seb.se


För att se alla definitioner för 124, logga in!