secure.folksam.se

Website:https://secure.folksam.se/
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (138)

1

1   0

medförsäkrad


Den eller de personer, förutom den försäkrade, på vars liv eller hälsa som försäkringen gäller.
Källa: secure.folksam.se

2

1   0

ångerrätt


Kunden har rätt att ångra sitt distans eller hemförsäljningsavtal genom att till Folksam lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar. För livförsäkring är fristen dock 30 dagar.
Källa: secure.folksam.se

3

1   0

ändra inbetalningarnas fördelning


Om du enbart vill ändra fördelningen av inbetalningarna väljer du detta alternativ. Observera att ditt fondinnehav inte omplaceras.
Källa: secure.folksam.se

4

0   0

administrationskostnad


Den kostnad försäkringsbolaget tar ut för förvaltning av försäkringen.
Källa: secure.folksam.se

5

0   0

administrativa avgifter


Avgifter som ska täcka försäkringsbolagets kostnader för administration och försäljning. Avgifterna kan tas ut från kundernas premieinbetalningar, kapital och/eller vid utbetalning. Sätten att ta ut avgifterna varierar mellan olika typer av försäkringar/sparande.
Källa: secure.folksam.se

6

0   0

aktiefond


En fond som placerar i aktier.
Källa: secure.folksam.se

7

0   0

aktiv förvaltning


Aktiv förvaltning syftar till att skapa meravkastning i relation till index eller i absoluta termer. Förvaltningen går ut på att analysera marknaden och finna de värdepapper som kommer att gå bättre eller sämre än vad marknaden förväntar sig.
Källa: secure.folksam.se

8

0   0

aktiveringskod


När du beställer lösenord till Mina Sidor skickas en aktiveringskod till din folkbokföringsadress. Aktiveringskoden använder du för att skapa ditt lösenord till Mina Sidor.
Källa: secure.folksam.se

9

0   0

aktsamhetskrav


Om den försäkrade missar att följa ett aktsamhetskrav kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.
Källa: secure.folksam.se

10

0   0

annullation


Avslutad premiebetalning på riskförsäkring utan innestående värde. Försäkringen upphör, annulleras.
Källa: secure.folksam.se


För att se alla definitioner för 138, logga in!