simrishamn.se

Website:https://www.simrishamn.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (30)

1

0   0

allmän plats


En gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
Källa: simrishamn.se

2

0   0

arbetsplatsbesök


Byggnadsinspektörens besök på platsen för åtgärden, då det tillsammans med den kontrollansvarige bland annat kontrolleras att kontrollplanen och bygglovet följs, att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. 
Källa: simrishamn.se

3

0   0

bebygga


Att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk.
Källa: simrishamn.se

4

0   0

bebyggelse


En samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.
Källa: simrishamn.se

5

0   0

bbr


Boverkets Byggregler
Källa: simrishamn.se

6

0   0

bfs


Boverkets författningssamling
Källa: simrishamn.se

7

0   0

bruttoarea


Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärd angiven begränsning. Bild
Källa: simrishamn.se

8

0   0

byggherre


Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Källa: simrishamn.se

9

0   0

byggnad


En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Källa: simrishamn.se

10

0   0

byggnadsarea


Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Bild
Källa: simrishamn.se


För att se alla definitioner för 30, logga in!