skagenfonder.se

Website:https://www.skagenfonder.se/
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner1
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (134)

1

3   0

valutapolitik


Åtgärder som vidtas av stater för att påverka valutakurser.
Källa: skagenfonder.se

2

1   0

finanspolitik


Statliga beslut som påverkar olika intäkts- och kostnadsposter i den statliga budgeten.
Källa: skagenfonder.se

3

1   1

kurs


Kursen på valutor, aktier eller andra värdepapper. Det är värdepappers kurser som noteras på en fondbörs. Om en aktie exempelvis säljs för mer än den noterade kursen, säljs den till överkurs. Om aktie säljs för mindre än den noterade kursen, säljs den med rabatt.
Källa: skagenfonder.se

4

0   0

a-aktie


En aktie i ett bolag till vilken hör vissa rättigheter. Se aktieslag.
Källa: skagenfonder.se

5

0   0

adr


American Depository Receipts är värdepapper som handlas på amerikanska börser som ett substitut för företagets egna aktier. Det ger finansiella rättigheter till ett givet förhandsbestämt antal aktier i ett icke-amerikanskt bolag.
Källa: skagenfonder.se

6

0   0

aktie


En aktie är en ägarandel av ett bolag och utgör en del av bolagets egna kapital. För aktieägare erhålls avkastning för en aktie i form av utdelning från bolaget och/eller en högre marknadskurs för aktien.
Källa: skagenfonder.se

7

0   0

aktiebolag


En företagsform. Ett aktiebolag är ett bolag med ett visst kapital som är fördelat på en eller flera aktier. Ägarnas (aktieägarnas) ansvar för bolagets förpliktelser är begränsat till det antal aktier de äger (begränsat ansvar). Man skiljer i dag mellan vanliga aktiebolag och publika aktiebolag.
Källa: skagenfonder.se

8

0   0

aktiefond


En aktiefond placerar främst i aktier, men kan även placera i räntebärande värdepapper (den kallas då blandfond). En aktie utgör en andel av ett bolags egna kapital. Den avkastning som utgår för en aktiefond består främst av realisationsvinster (eller -förluster), eftersom sådana fonder inte uppbär någon löpande ränta. Utdelning so [..]
Källa: skagenfonder.se

9

0   0

aktieindex


En aktieindex anger den genomsnittliga avkastningen för de aktier som ingår i ett index. Den kan vara betydande skillnader mellan aktieindex, både när det gäller omfattning och beräkningsmetoder. Aktieindex användas ofta som jämförelsegrund vid bedömning av den avkastning en aktieförvaltare uppnår.
Källa: skagenfonder.se

10

0   0

aktiekapital


Det kapital som måste anskaffas för att ett aktiebolag ska kunna bildas. Summan av det nominella värdet på alla aktier i ett nystiftat bolag.
Källa: skagenfonder.se


För att se alla definitioner för 134, logga in!