skagenfonder.se

Website:https://www.skagenfonder.se/
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner2
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (134)

1

4   0

valutapolitik


Åtgärder som vidtas av stater för att påverka valutakurser.
Källa: skagenfonder.se

2

1   0

depåinstitut


Enligt lag måste varje placeringsfond ha ett depåinstitut som tar emot och säkert förvarar fondens tillgångar. Det innebär att en placeringsfonds alla tillgångar (värdepapper, likvida medel) måste deponeras eller av detta depåinstitut föras upp på ett konto hos en värdepapperscentral. Depåinstitutet är också det organ som enligt instruktioner från [..]
Källa: skagenfonder.se

3

1   0

finanspolitik


Statliga beslut som påverkar olika intäkts- och kostnadsposter i den statliga budgeten.
Källa: skagenfonder.se

4

1   0

konsensusestimat


Sammanfattning av analytiker eller ekonomers prognoser.
Källa: skagenfonder.se

5

1   1

kurs


Kursen på valutor, aktier eller andra värdepapper. Det är värdepappers kurser som noteras på en fondbörs. Om en aktie exempelvis säljs för mer än den noterade kursen, säljs den till överkurs. Om aktie säljs för mindre än den noterade kursen, säljs den med rabatt.
Källa: skagenfonder.se

6

1   0

räntekänslighet


En räntefonds räntekänslighet är ett uttryck för den omedelbara procentuella förändringen av fondandelsvärdet om den effektiva räntan för alla värdepapper som innehas av fonden förändras med en procentenhet. En lägre allmän räntenivå ger högre fondandelsvärde på räntefonder, medan högre allmän räntenivå ger lägre fondandelsvärde. Har fonden hög rän [..]
Källa: skagenfonder.se

7

0   0

a-aktie


En aktie i ett bolag till vilken hör vissa rättigheter. Se aktieslag.
Källa: skagenfonder.se

8

0   0

adr


American Depository Receipts är värdepapper som handlas på amerikanska börser som ett substitut för företagets egna aktier. Det ger finansiella rättigheter till ett givet förhandsbestämt antal aktier i ett icke-amerikanskt bolag.
Källa: skagenfonder.se

9

0   0

aktie


En aktie är en ägarandel av ett bolag och utgör en del av bolagets egna kapital. För aktieägare erhålls avkastning för en aktie i form av utdelning från bolaget och/eller en högre marknadskurs för aktien.
Källa: skagenfonder.se

10

0   0

aktiebolag


En företagsform. Ett aktiebolag är ett bolag med ett visst kapital som är fördelat på en eller flera aktier. Ägarnas (aktieägarnas) ansvar för bolagets förpliktelser är begränsat till det antal aktier de äger (begränsat ansvar). Man skiljer i dag mellan vanliga aktiebolag och publika aktiebolag.
Källa: skagenfonder.se


För att se alla definitioner för 134, logga in!