skara.se

Website:https://www.skara.se
Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner8
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (136)

1

1   0

brukare


Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t.ex. förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.
Källa: skara.se

2

1   0

kommunstyrelse


Utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.
Källa: skara.se

3

1   0

reglemente


Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Källa: skara.se

4

1   0

skattefinansierad verksamhet


Verksamhet i kommunen som betalas med de skatter kommunen får in (jämför avgiftsfinansierad verksamhet).
Källa: skara.se

5

1   4

värdegrund


Skolan och förskolan har ett demokratiskt uppdrag. Den ena delen av uppdraget handlar om elevernas kunskap om demokrati. Den andra delen innebär att förskolor och skolor ska vara demokratiska i sina arbetsformer för både elever och personal. Den tredje delen handlar om att fostra demokratiska medborgare i samhället.
Källa: skara.se

6

1   0

årsarbetare


Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir t.ex. en årsarbetare.
Källa: skara.se

7

0   0

acklamation


Fatta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.
Källa: skara.se

8

0   0

ajournera


Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.
Källa: skara.se

9

0   0

arvode


Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.
Källa: skara.se

10

0   0

avgiftsfinansierad verksamhet


Verksamhet i kommunen som är finansierad med avgifter direkt från dem som använder sig av den, t ex hantering av vatten, avlopp och avfall (jämför med skattefinansierad verksamhet).
Källa: skara.se


För att se alla definitioner för 136, logga in!