skh.nu

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (141)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

auskultation


Att studera en yrkesroll/yrkesuppgift inom sin undervisning. Även om åhörande av lektioner inom lärarutbildning.
Källa: skh.nu (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hedersdoktor


Titel som kan tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.
Källa: skh.nu (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungering


anslutning av utomstående part till ett formellt möte. Oftast kan en person adjungeras med närvaro-, yttrande- eller yrkanderätt efter beslut i ordningsfråga av församlingen.
Källa: skh.nu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjunkt


En adjunkt är en lärare vid ett universitet eller högskola. Adjunkten har en examen från en grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt besitter pedagogisk erfarenhet.
Källa: skh.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alkohol- och drogpolicy


Vid Mittuniversitetet finns arbetsmiljöpolicys som beskriver skolans inställning till droger och skall följas av både personal och studenter. Härnösands Studentkår har även tagit fram en alkohol- och drogpolicy som ett styrdokument för verksamheten. Om du är orolig för någon eller själv har problem? Kontakta Studenthälsan som kan hjälpa/stödja dig [..]
Källa: skh.nu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akademi


Ordet har sitt ursprung i den klassiska grekiska skola som Platon grundade i utkanten av Athen, helgad åt den mytiska figuren Akademos. I dagens samhälle syftar akademi till en högre läroanstalt eller ett lärt samfund, exempel på detta är Svenska Akademin. Historiskt kallades ofta universitet för akademi, exempel på detta är Upsala Akademi. [..]
Källa: skh.nu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akademisk högfärd


Yttrar sig i att man värderar folk efter hur långt de läst, efter vilken akademisk rang de uppnått.
Källa: skh.nu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akademisk kvart


Uttrycket akademisk kvart är en kvarleva från den tiden då studenterna förlitade sig på kyrkklockans ljudande varje heltimme och för att studenterna skulle hinna till lektionen förlades lektionernas början således en kvart senare (s.k. enkelkvart). Denna sed följer en del lärare/lärosäten än idag. Om man vill att studenterna verkligen skall komma p [..]
Källa: skh.nu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akademiska hus


Bolag som fått ersätta den anrika Kungliga byggnadsstyrelsen. Förvaltar alla universitetens byggnader som hör till staten.
Källa: skh.nu (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alumn


Ordet har latinskt ursprung och betyder elev, skyddsling. Ordet används för benämning av en person som studerat vid universitet eller högskola. Andra personer med anknytning till lärosätet kan också ingå i alumn benämningen, exempelvis pensionerade lärare.
Källa: skh.nu (offline)


För att se alla definitioner för 141, logga in!