skolarbete.nu

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (16)

1

1   0

radioaktivitet


En del ämnen är radioaktiva, det betyder att de ger ifrån sig farlig strålning. Det är atomerna hos de radioaktiva ämnena som skickar ut radioaktiv strålning när de faller i sönder. Det finns tre olika sorters radioaktiv strålning, alfa, beta och gamma strålning. Alla tre är olika starka, stora m.m. Det var Henri Becquerel som först hittade naturli [..]
Källa: skolarbete.nu

2

0   0

atom


En atom är den minsta partikeln som finns, allting består av atomer. Ordet atom betyder odelbar. Atomen består av en atomkärna, protoner (+), neutroner (neutral) och elektroner (-). Innerst finns atomkärnan, som består av protoner och neutroner och ytterst snurrar det elektroner så snabbt att det ser ut som ett skal. Antalet protoner, neutroner och [..]
Källa: skolarbete.nu

3

0   0

masstal


Summan av alla protoner och neutroner i kärnan är masstal. Ett visst masstal tillhör en viss sorts ämne, alltså kan inte två olika ämnen ha samma masstal.
Källa: skolarbete.nu

4

0   0

atomnummer


Antal protoner i atomkärnan avgör hur stort atomnumret är. Det är aldrig två olika ämnen med samma atomnummer. Om ett ämne har t.ex. 2 protoner kan man enligt periodiska systemet se vilket ämne det är.
Källa: skolarbete.nu

5

0   0

elementarpartiklar


En atom består av tre elementarpartiklar, protoner, neutroner och elektroner. Protonerna och neutronerna finns i atomkärnan medan elektronerna finns runt om kärnan och snurrar så fort att det ser ut som ett skal.
Källa: skolarbete.nu

6

0   0

isotoper


Varje atom har ett speciellt atomnummer, men alla lika atomer behöver inte ha samma masstal. En del ämnen har i atomkärnan, samma antal protoner men olika antal neutroner. De kallas isotoper. Exempel på en isotop är;
Källa: skolarbete.nu

7

0   0

gammastrålningen


När en atomkärna sänder ut alfa- och betastrålning sänds det samtidigt ut gammastrålning. Gammastrålning består inte av elementarpartiklar, det är som små energipaket som sänds ut. Det är samma slags strålning som vanligt ljus, fast osynligt. Gammastrålningen är den starkaste radioaktiva strålningen, den kan tränga igenom i princip allt utom jättet [..]
Källa: skolarbete.nu

8

0   0

becquerel


Henri Becquerel var den som först hittade naturlig radioaktivitet. År 1896 lade han en sten som innehöll uran på en fotografisk plåt, och när han sedan framkallade plåten såg han att det hade blivit svart där stenen legat. Han förstod att han hade upptäckt en då okänd strålning som han till en början kallade för “uranstrålning”. [..]
Källa: skolarbete.nu

9

0   0

bakgrundsstrålning


Bakgrundsstrålning är en strålning som inte kommer ifrån ett material utan det kommer från marken, från hus och från rymden. Det är en strålning som vi inte kan påverka utan den bara finns där.
Källa: skolarbete.nu

10

0   0

halveringstid


En atomkärna som är radioaktiv kan bara sända ut strålning en gång, så efter att strålningen sänts ut omvandlas atomkärnan till en annan atomkärna och det blir ett annat ämne. Det nya ämnet blir oftast också radioaktivt. Om man har ett ämne som innehåller radioaktiva atomer har efter en tid hälften av atomerna omvandlats till andra ämnen och sänt u [..]
Källa: skolarbete.nu


För att se alla definitioner för 16, logga in!