skolor.pedc.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp15
Motagna tummar ner12
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (179)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

elementarladdning


Den minsta elektriska laddning man känner = elektronens laddning. Laddningen hos en elektron är -1, d v s 1 negativ elementarladdning.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

formelenhet


En formelenhet består av de atomer, som ingår i ämnets formel och anger förhållandet mellan de ingående partikelslagen (atomer eller joner). Beteckningen kan användas för både jonföreningar och molekylföreningar.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

joniseringsenergi


Den energimängd, som krävs för att lösgöra en elektron från en atom.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiveringsentalpi


Den energi, som krävs, för att en reaktion skall starta. Kallas också aktiveringsenergi.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blandning


I en blandning förekommer två eller flera ämnen tillsammans utan att ha bildat en kemisk förening med varandra. I en heterogen blandning kan man med ögats hjälp eventuellt med förstoringsglas urskilja de olika beståndsdelarna. Det kan man inte i en homogen (likformig) blandning. En homogen blandning kallas också lösning.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

reaktionshastighet


Koncentrationsändringen per tidsenhet för något partikelslag, som deltar i en reaktion. Vanligen används enheten 1 M/s.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sur oxid


Oxider som reagerar med vatten under syrabildning kallas sura oxider. Exempel på sådana är koldioxid och svaveltrioxid.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

titrering


Analysmetod för att bestämma koncentrationen av ett ämne. Med byrett mäts hur stor volym reagenslösning, titrator, med känd koncentration, som man sätter till provlösningen. Ofta tillsätts en indikator för att fastställa ekvivalenspunkten.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ackumulator


Ett galvaniskt element (batteri) som kan laddas genom att omvandla elektrisk energi till kemisk och återanvändas.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adenosintrifosfat


ATP. Energibärare, som kan avlämna energi till energikrävande processer i cellen.
Källa: skolor.pedc.se (offline)


För att se alla definitioner för 179, logga in!