skolwebben.org

Website:https://www.foretagskallan.se/
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner3
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (206)

1

2   0

marknadsliberalism


En ekonomisk teori som utvecklades under upplysningstiden på 1700-talet av tänkare som Adam Smith. Marknadsliberalismen förespråkade avskaffandet av den feodala ekonomin, merkantilismen, skråväsendet och ärftliga privilegier. I stället förespråkar marknadsliberalismen att ekonomisk makt och egendom ska kontrolleras av enskilda individer o [..]
Källa: skolwebben.org

2

1   0

processindustri


Industri där råvaror omvandlas under ett kontinuerligt arbetande materialflöde.
Källa: skolwebben.org

3

1   0

romfördraget


Ett fördrag om att upprätta Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, undertecknat i Rom 1957 av representanter för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Fördraget innehåller bestämmelser som rör unionens principer och mål, dess befogenheter, dess politik, inre och yttre åtgärder samt hur dess i [..]
Källa: skolwebben.org

4

1   0

vallonsmide


Metod för framställning av smidbart stål ur råjärn (tackjärn), infört till Sverige på 1600-talet av valloner.
Källa: skolwebben.org

5

0   0

a-aktie


En a-aktie har vanligtvis högre röstvärde än andra aktier, det vill säga ger fler röster på bolagsstämman.
Källa: skolwebben.org

6

0   0

affärsbank


Ett kreditinstitut med bred verksamhet som bland annat inlåning och utlåning, betalningsförmedling och värdepappershandel. Ibland menar man också en bank riktad mot företag som kunder.
Källa: skolwebben.org

7

0   0

aktiebolag


Aktiebolag är en verksamhetsform som bygger på tanken att bolag kan delas upp i andelar som kan köpas och säljas.
Källa: skolwebben.org

8

0   0

aktieemission


Att bjuda ut aktier till försäljning.
Källa: skolwebben.org

9

0   0

a-listan


En lista över aktier som tidigare har tillämpats på Stockholmsbörsen. För notering på A-listan gällde bland annat att företaget skulle ha ett börsvärde på minst 300 miljoner kronor och ha minst 2 000 aktieägare.
Källa: skolwebben.org

10

0   0

amortering


Avbetalning på en skuld.
Källa: skolwebben.org


För att se alla definitioner för 206, logga in!