skolwebben.org

Website:https://www.foretagskallan.se/
Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner7
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (206)

1

2   0

marknadsliberalism


En ekonomisk teori som utvecklades under upplysningstiden på 1700-talet av tänkare som Adam Smith. Marknadsliberalismen förespråkade avskaffandet av den feodala ekonomin, merkantilismen, skråväsendet och ärftliga privilegier. I stället förespråkar marknadsliberalismen att ekonomisk makt och egendom ska kontrolleras av enskilda individer och företag [..]
Källa: skolwebben.org

2

2   1

processindustri


Industri där råvaror omvandlas under ett kontinuerligt arbetande materialflöde.
Källa: skolwebben.org

3

2   0

romfördraget


Ett fördrag om att upprätta Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, undertecknat i Rom 1957 av representanter för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Fördraget innehåller bestämmelser som rör unionens principer och mål, dess befogenheter, dess politik, inre och yttre åtgärder samt hur dess institutioner [..]
Källa: skolwebben.org

4

1   0

bessemermetoden


En metod för att framställa stål. Metoden patenterades av den engelske ingenjören Henry Bessemer 1855 och hade stor betydelse för den industriella revolutionen. Göran Fredrik Göransson, grundaren av Sandvikens Jernverk, var den förste i världen som lyckades framställa stål industriellt med denna metod.
Källa: skolwebben.org

5

1   0

förlagssystem


En organisationsform för produktion och distribution av varor. En förläggare (ett företag eller ett handelshus) förser en producent med råvaror eller halvfabrikat, varpå producenten tillverkar produkten i sin egen verkstad eller i hemmet. Produkterna säljs sedan på marknaden av förläggaren.
Källa: skolwebben.org

6

1   0

likviditetskvot


Förhållandet mellan ett kreditinstituts likvida tillgångar och dess skulder enligt bestämda definitioner. Likviditetskvoten är ett penningpolitiskt instrument genom vilket riksbanken kan påverka bankernas tillgång på medel för utlåning.
Källa: skolwebben.org

7

1   0

utvecklingspar


Ett utvecklingspar är en långvarig relation mellan ett tillverkande företag och en av dess stora statliga kunder som samarbetar för att utveckla ny teknik. Ett välkänt exempel är det statliga Vattenfall och det privatägda ASEA.
Källa: skolwebben.org

8

1   0

vallonsmide


Metod för framställning av smidbart stål ur råjärn (tackjärn), infört till Sverige på 1600-talet av valloner.
Källa: skolwebben.org

9

0   0

a-aktie


En a-aktie har vanligtvis högre röstvärde än andra aktier, det vill säga ger fler röster på bolagsstämman.
Källa: skolwebben.org

10

0   1

affärsbank


Ett kreditinstitut med bred verksamhet som bland annat inlåning och utlåning, betalningsförmedling och värdepappershandel. Ibland menar man också en bank riktad mot företag som kunder.
Källa: skolwebben.org


För att se alla definitioner för 206, logga in!