sll.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner4
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (56)

1

1   1

interimistiskt beslut


Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess att ett slutligt beslut fattas.
Källa: sll.se

2

0   0

acklamation


Beslut utan omröstning, baserat på ja- eller nej-rop från mötesdeltagarna när ordföranden frågar om bifall till förslag till beslut.
Källa: sll.se

3

0   0

ajournera


Skjuta upp behandlingen av en fråga, eller ett sammanträde, till en senare tidpunkt.
Källa: sll.se

4

0   0

allmän handling


En handling som har kommit in till eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar.
Källa: sll.se

5

0   0

allmänna val


Återkommande, direkta val, baserade på allmän rösträtt. Valen sker till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Källa: sll.se

6

0   0

arvode


Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.
Källa: sll.se

7

0   0

avslå ärendet


Att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.
Källa: sll.se

8

0   0

beredning


Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om. Landstingsstyrelsen skickar efter beredningen ärendet till landstingsfullmäktige med ett förslag till beslut.
Källa: sll.se

9

0   0

beslutsför


Ett politiskt organ har rätt att fatta beslut i och med att vissa regler är uppfyllda, till exempel att ett visst antal ledamöter är närvarande.
Källa: sll.se

10

0   0

besvärsrätt


Medborgarna har besvärsrätt. Det innebär att ett beslut i fullmäktige kan överklagas till förvaltningsrätten som prövar om beslutet är lagligt. Se också Överklagan.
Källa: sll.se


För att se alla definitioner för 56, logga in!