smgc.se

Website:https://www.smgc.se
Mottagna tummar upp18
Motagna tummar ner4
Karma:13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (32)

1

17   4

konceptualisering


Att sammanställa enskilda tankar till ett kommunicerbart system av tankar.
Källa: smgc.se

2

1   0

decoupling


Ett sätt, med rötterna i teknologin, att förstå hållbarhetsutmaningen; Tillväxten skall (1) öka utan att resursförbrukningen ökar lika mycket (ökad inre effektivitet). Tillväxtens (2) negativa effekter på samhälle och miljö måste minska. (3) Den tillfredsställelse tillväxten skall ge användas till, bör öka fortare än tillväxten (ökad yttre effektiv [..]
Källa: smgc.se

3

0   0

diskontering


är att räkna om värdet av en framtida händelse (betalning) till sitt nuvarande värde (nuvärde). Detta görs med hjälp av en diskonteringsränta. Ju längre vi får vänta på den framtida betalningen, desto lägre värde anses den ha. En hög diskonteringsränta indikerar ett kortsiktigare tänkande än en låg diskonteringsränta. Se även kapitalisering. [..]
Källa: smgc.se

4

0   0

externalitet


är de externa konsekvenserna (samhälle och miljö) av en organisations ekonomiska händelse. Externaliteter kan delas in i verifierbara och potentiella. Se även internalitet.
Källa: smgc.se

5

0   0

helveteskurvan


illustrerar sambandet mellan teknik, ekonomi och tid. Initialt orsakar tekniska problem ofta väldigt små kostnader. Om de inte åtgärdas ökar kostnaderna sakta, för att mot slutet ”explodera”.
Källa: smgc.se

6

0   0

hållbarhet


är en uppmaning från FN: Vår generations utveckling skall lägga grunden till kommande generationers utveckling.
Källa: smgc.se

7

0   0

hållbarhetsbabblande


(sustainbabble) är den påtagliga risken att entusiasmen för hållbarhetstanken inte leder till konkret handling.
Källa: smgc.se

8

0   0

hållbarhetsingenjörer


är en ingenjörsroll som är drivande bakom hur tekniken kan bidra till företagets hållbarhet. Förkortas HbI. Hållbarhetsingenjören är subjektet i SMGC:s vision. Viktiga begrepp i hållbarhetsingenjörens arbetssätt är kommunikation, kontextualisering och konceptualisering. SKF erbjuder SMGC:s medlemmar en utbildning av ingenjörer och tekniker till hål [..]
Källa: smgc.se

9

0   0

hållbarhetsräkning


(Sustainability Statement) är en ekonomimodell som försöker fånga FN:s hållbarhetstanke i ekonomiska termer. Den förkortas HbR. Dess nedersta rad utgörs av ett Life Cycle Sustainability Value (LSV). Hållbarhetsräkningens kvalitet kan bedömas utifrån i vilken grad som LSV ger ”en sann och rättvisande bild” av hållbarhetstanken. Horisontellt omfattar [..]
Källa: smgc.se

10

0   0

hållbarhetsteknik


Underhållsarbete som förutom avhjälpande och förebyggande underhåll syftar till Double Loop Learning.
Källa: smgc.se


För att se alla definitioner för 32, logga in!