socfamratt.se

Website:https://www.socfamratt.se
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner4
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (95)

1

3   1

ifo


Individ och familjeomsorg, en del av socialtjänsten som handlägger barnavårdsutredningar m.m. I mindre kommuner även familjerättsliga frågor.
Källa: socfamratt.se

2

2   0

skyndsamt


Med skyndsamt avses någon eller några dagars utredning med påföljande beslut, till exempel att göra en lämplighetsbedömning vid faderskap eller om frågan gäller utlämnande av handlingar till en person som begärt det.
Källa: socfamratt.se

3

2   0

umgängessabotage


Innebär att en förälder utan godtagbara skäl på olika sätt försöker hindra eller begränsa barnets möjligheter att få träffa den andra föräldern.
Källa: socfamratt.se

4

1   0

entlediga


När någon skiljs från ett uppdrag, till exempel ett uppdrag som förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
Källa: socfamratt.se

5

1   0

genomförandeplan


En plan, grundad på en vårdplan, som beskriver hur en insats praktiskt ska genomföras. Se även 5 kap. 1 a § SoF.
Källa: socfamratt.se

6

0   0

adoption


Innebär att en person får tillstånd från domstol att få ta emot en person som sitt eget barn. I och med adoptionen upphör den adopterade personens juridiska band med de biologiska föräldrarna.
Källa: socfamratt.se

7

0   0

adoption - stark


Adoption enligt bestämmelserna före 1 juli 1959 kallas svag adoption. Alla familjerättsliga rättigheter och skyldigheter har klippts av mellan barnet och dess biologiska släkt.  Adoptivbarnet står i princip i samma förhållande till adoptanten och dennes släkt som adoptantens biologiska barn.
Källa: socfamratt.se

8

0   0

adoption - svag


Adoptivbarnet har kvar en familjerättslig relation till sin biologiska familj, till exempel i fråga om underhåll och arv.
Källa: socfamratt.se

9

0   0

adoptant


Person som vill adoptera ett barn.
Källa: socfamratt.se

10

0   0

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 5 års praktiskt juridiskt arbete. Alla blir inte antagna och dessutom kan man bli utesluten om man beter sig oetiskt.
Källa: socfamratt.se


För att se alla definitioner för 95, logga in!