sopor.nu

Website:https://www.sopor.nu/
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)



ottagna badges

Inga Badges funna



Definitioner (50)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

brännbart avfall


Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat (se Avfallsförordningen 4 §)
Källa: sopor.nu (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rötning


Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas (jämför kompostering)
Källa: sopor.nu (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anaerob


behandling Behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis rötning
Källa: sopor.nu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aska


Se rökgasreningsrest respektive slagg
Källa: sopor.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avfall


Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, avser att eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken)
Källa: sopor.nu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avfallshantering


Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall (se 15 kap 3 § Miljöbalken)
Källa: sopor.nu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bala


Packa samman och eventuellt binda samman till balar, till exempel inför mellanlagring eller för att få ett lätthanterligt material
Källa: sopor.nu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bat


Best Available Technology (bästa tillgängliga teknik), rättesnöre för vilket system som ska väljas utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till vad som kan anses ekonomiskt rimligt
Källa: sopor.nu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bioavfall


Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall (jämför organiskt avfall)
Källa: sopor.nu (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biogas


Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid
Källa: sopor.nu (offline)


För att se alla definitioner för 50, logga in!