sp-rahastoyhtio.fi

Website:https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/saastopankkikeskus/sp-rahastoyhtio
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (87)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

modifierad duration


Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, dvs. med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Ju högre talet är, desto större är risken (känsligheten för värdeförändringar).
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

depositionsbevis


Skuldebrev med en löptid på under ett år som har utfärdats av en bank.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

värdepappersmarknaden


Organiserad handel med värdepapper. Värdepappersmarknaden indelas i den primära marknaden dvs. emitteringen av värdepapper, och andrahands- eller sekundärmarknaden.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

värdepapper


Dokument eller värdeandel som är föremålet för värdepappershandel, till exempel aktie, masskuldebrev eller andel i en placeringsfond.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

volatilitet


Riskmätare som beskriver variationerna i värdet på värdepapper. Talet kalkyleras på basis av den dagliga avkastningens medelspridning och anges i procent per år. Volatiliteten beskriver standardavvikelsen i fondens avkastning. Ju större fondens dagliga förändringar är i förhållande till den genomsnittliga dagliga förändringen, desto större är fonde [..]
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

var-tal


Med 95 %:s sannolikhet överskrider inte fondens dagliga förlust X procent av fondens kapital.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tracking error


beskriver hur noggrant placeringens avkastning har följt jämförelseindexets avkastning. Om fondens tracking error är högt har fondens avkastning varierat stort i förhållande till jämförelseindexets avkastning. På motsvarande sätt avslöjar ett lågt tracking error att fondens historiska avkastningar varit nära jämförelseindexets avkastningar. Generel [..]
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tillväxtfond


En placeringsfond som inte delar ut vinst utan vinsten läggs till andelens värde.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termin


Avtal som omfattar en förbindelse att vid en bestämd tidpunkt i framtiden till avtalat pris köpa eller sälja den underliggande egendomen, till exempel en aktie.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

största kumulativa nedgång


största negativa förändringen i fondens värde under hela kurshistoriken. Man mäter den största kumulativa värdeförändringen mellan fondens lokala maximi- och minimivärde. Största kumulativa nedgången uppges i procent av sitt startvärde.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)


För att se alla definitioner för 87, logga in!