sparbankenikarlshamn.se

Website:https://www.sparbankenikarlshamn.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (35)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

boendekostnad


Summan av kapital- och driftskostnader för ett hus när hänsyn tagits till skattelindringar i form av ränteavdrag och eventuella räntesubventioner.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amortering


Periodiserad återbetalning av lån. För banklån såväl som bottenlån som topplån, är det vanligt att amorteringen sker en gång per kvartal. Rak amortering innebär återbetalning i lika stora delar vid varje tillfälle.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anbud


Ett erbjudande om att ingå avtal. Anbud är bindande för anbudsgivaren. Anbud om köp eller försäljning av eget hus eller bostadsrätt är dock inte bindande.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitet/annuitetslån


Periodiserad återbetalning av lån där det belopp, amortering + ränta, som erläggs vid varje återbetalningstillfälle är lika stort under hela lånetiden. Räntan dominerar därför i början av återbetalningstiden och amorteringen dominerar i slutet.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bindningstid


Den tid under vilken lånevillkoren (som räntenivån) för ett lån är oförändrade.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

borgen


Förbindelse att gentemot en långivare (borgenär) svara för en låntagares (gäldenärs) betalningsförpliktelser om denne inte skulle fullgöra dessa.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

borgensman


Den som går i borgen, d v s förbinder sig att behålla lånet om låntagaren själv inte kan.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

borgenär


Den som har en fordran hos en annan person (gäldenär).
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

botteninteckning


Inteckning med bästa förmånsrätt i den intecknade egendomen.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bottenlån/hypotekslån


Lån mot säkerhet av lägst liggande pantbrev i fastigheten.
Källa: sparbankenikarlshamn.se (offline)


För att se alla definitioner för 35, logga in!