spp.se

Website:https://www.spp.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (18)

1

0   0

avgifter


Den här delposten är summan av de avgifter som dras från din försäkring för att finansiera SPPs kostnader för att driva bolaget. De ska bland annat täcka kostnader för personal och hyra. De avgifter som kan förekomma är: Premieavgift. En procentuell avgift som dras från inbetald premie.
Källa: spp.se

2

0   0

avkastningsskatt


Det här är en lagstadgad statlig skatt. Skatten är baserad på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringskapitalet. För kapitalförsäkring beräknas den schablonmässiga avkastningen även på de premier som betalats in under året. Avkastningsskatt betalas oavsett om värdet på försäkringen ökat eller minskat.
Källa: spp.se

3

0   0

garanterat kapital


Det garanterade kapitalet är värdet av inbetalda premier och den garanterade räntan minus avgifter, avkastningsskatt och eventuella utbetalningar från försäkringen. Den garanterade räntedelen infrias den dag du går i pension, om du fram tills dess har kvar din försäkring hos SPP.
Källa: spp.se

4

0   0

garanterad återbäring


Garanterad återbäring är något som uppstår då den villkorade återbäring överstiger 15 procent av försäkringskapitalet. Det överskjutande beloppet omvandlas då till garanterad återbäring. Garanterad återbäring uttrycks som ett fast belopp.
Källa: spp.se

5

0   0

inbetalda premier


Det här är summan av de inbetalningar som registrerats på din försäkring under året.
Källa: spp.se

6

0   0

kapitaltillskott


Om försäkringskapitalet, den dagen du går i pension, är mindre än det garanterade kapitalet så skjuter SPP till de pengar som saknas. Kapitaltillskott kan även göras om det saknas kapital i försäkringen under utbetalningstiden.
Källa: spp.se

7

0   0

kapitalöverföring inom spp


Det här är ett belopp som flyttats till eller från en annan av dina försäkringar hos SPP.
Källa: spp.se

8

0   0

kapitalöverföring till/från fondförvaltning


Det här är ett belopp som flyttats till eller från en försäkring med fondförvaltning som du har hos SPP.
Källa: spp.se

9

0   0

korrigering


Det här är en samlingspost för de ändringar som skett på din försäkring under året och som inte är särskilt specificerade.
Källa: spp.se

10

0   0

portföljförvaltningsavgift


Det här är en avgift som tas ut om du har valt en fondplaceringstjänst för att hjälpa dig att förvalta din fondförsäkring.
Källa: spp.se


För att se alla definitioner för 18, logga in!