spv.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (107)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

försäkringskapital


Aktuellt värde på en pensions- eller kapitalförsäkring som beräknas utifrån verkligt resultat.
Källa: spv.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

samordning


Ibland ska den förmånsbestämda ålderspensionen minskas med tjänstepension från annat håll. Det kallas ibland för samordning.
Källa: spv.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivitetsersättning


Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsersättning.
Källa: spv.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän pension


Allmän pension är den statliga pension du har rätt till enligt lag och som Pensionsmyndigheten betalar ut. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och för vissa garantipension och tilläggspension. (In English: National retirement pension)
Källa: spv.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsskadeförsäkring


Du som har drabbats av en arbetsskada kan få pengar från AFA Försäkring. Statligt anställda omfattas av Avtalet om ersättning vid personskada (PSA). Kallas även för PSA-avtalet och personskadeavtalet.
Källa: spv.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsskadelivränta


Om du på grund av en arbetsskada har en nedsatt förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete kan du få arbetsskadelivränta. Det är Försäkringskassan som betalar ut arbetsskadelivränta.
Källa: spv.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvsvinst


Arvsvinst innebär att pengar som finns kvar på försäkringen efter de som dött, fördelas mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. Arvsvinst fördelas bara bland de som har en försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan se eventuell arvsvinst på ditt årliga pensionsbesked. (In English: Inheritance gain)
Källa: spv.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avgiftsbestämd pension


Kallas även för avgiftsbestämd tjänstepension och avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsbestämd pension är en pension där premien är bestämd till ett visst belopp eller till en viss procent av lönen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som har betalats in och hur mycket avkastning det har blivit på pengarna - det vill säga hur stort p [..]
Källa: spv.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastningsskatt


Om du har ett individuellt sparande är du skyldig att betala skatt på avkastningen. Det är försäkringsgivaren som ansvarar för redovisning och betalning av skatten.
Källa: spv.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankid


BankID är en elektronisk ID-handling som kan jämföras med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. BankID gör det möjligt för dig att identifiera dig och ingå avtal med företag, banker, organisationer och myndigheter på Internet. Du kan skaffa en e-legitimation hos Telia och hos de flesta bankerna.
Källa: spv.se (offline)


För att se alla definitioner för 107, logga in!