ssa.stockholm.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner3
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (54)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

avsiktsförklaring


Dokumentation av beslut om avsikt att överlämna information till e-arkiv Stockholm. Anm: Avsiktsförklaringen startar överlämnandeprocessen.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ingest


OAIS-term- leverans till mottagfunktionen i e-arkiv Stockholm.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

access


Åtkomst. Innebär att information kan återsökas och visas. AIP – Archival Information Package. Informationspaket bestående av data och metadata (SIP) med tillägg av bevarandemetadata. Allmän handling – Handling som inkommit till, upprättats av eller arkiverats hos en myndighet. Anm 1: Kännetecknande egenskaper för en allmän handling är autenticitet [..]
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aip-konfiguration


Konfiguration som i detalj styr arkiveringen av inlämnad information från ett system. Anm: Konfiguration innebär att kodning, inställningar eller beskrivningar görs i enlighet med specifikation.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivitet


En avgränsad insats som utgör ett led i en process.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anslutning


En anslutning är upprättad när ett verksamhetssystem levererar och/eller hämtar information från e-arkiv Stockholm.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

användbarhet


Innebär att något, t.ex. en handling eller ett informationsobjekt, kan återsökas, visas och tolkas.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkiv


Den samlade mängden allmänna handlingar från en myndighets verksamhet.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkivobjekt


Ett ärende med metadata och alla tillhörande handlingar (en eller flera).
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asynkron leverans


Leverans av verksamhetsinformation från ett verksamhetssystem till e-arkiv Stockholm via en mellanlagringsplats där verksamhetssystemet lämnar och e-arkiv Stockholm hämtar informationen.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)


För att se alla definitioner för 54, logga in!