ssa.stockholm.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner3
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (54)

1

1   0

avsiktsförklaring


Dokumentation av beslut om avsikt att överlämna information till e-arkiv Stockholm. Anm: Avsiktsförklaringen startar överlämnandeprocessen.
Källa: ssa.stockholm.se

2

1   0

ingest


OAIS-term- leverans till mottagfunktionen i e-arkiv Stockholm.
Källa: ssa.stockholm.se

3

0   0

access


Åtkomst. Innebär att information kan återsökas och visas. AIP – Archival Information Package. Informationspaket bestående av data och metadata (SIP) med tillägg av bevarandemetadata. Allmän handling – Handling som inkommit till, upprättats av eller arkiverats hos en myndighet. Anm 1: Kännetecknande egenskaper för en allmän handling [..]
Källa: ssa.stockholm.se

4

0   0

aip-konfiguration


Konfiguration som i detalj styr arkiveringen av inlämnad information från ett system. Anm: Konfiguration innebär att kodning, inställningar eller beskrivningar görs i enlighet med specifikation.
Källa: ssa.stockholm.se

5

0   0

aktivitet


En avgränsad insats som utgör ett led i en process.
Källa: ssa.stockholm.se

6

0   0

anslutning


En anslutning är upprättad när ett verksamhetssystem levererar och/eller hämtar information från e-arkiv Stockholm.
Källa: ssa.stockholm.se

7

0   0

användbarhet


Innebär att något, t.ex. en handling eller ett informationsobjekt, kan återsökas, visas och tolkas.
Källa: ssa.stockholm.se

8

0   0

arkiv


Den samlade mängden allmänna handlingar från en myndighets verksamhet.
Källa: ssa.stockholm.se

9

0   0

arkivobjekt


Ett ärende med metadata och alla tillhörande handlingar (en eller flera).
Källa: ssa.stockholm.se

10

0   0

asynkron leverans


Leverans av verksamhetsinformation från ett verksamhetssystem till e-arkiv Stockholm via en mellanlagringsplats där verksamhetssystemet lämnar och e-arkiv Stockholm hämtar informationen.
Källa: ssa.stockholm.se


För att se alla definitioner för 54, logga in!