ssbtk.eu

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner12
Karma:-9 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (106)

1

2   1

heritabilitet


arvbarhet. Heritabiliteten anger hur stor del av den mätbara variationen (fenotypisk variation) hos en egenskap som beror på arvet (genetisk variation). Heritabilitet anges som ett värde mellan 0 och 1 (0-100%) och uppskattas för en population och inte för en individ
Källa: ssbtk.eu

2

1   0

heterozygot


gener nedärvs i två kopior, en från mor och en från far. Om en individ har ärvt olika varianter (alleler) från båda föräldrarna är den heterozygot för denna gen (lokus)
Källa: ssbtk.eu

3

1   1

letalt anlag


dödligt anlag
Källa: ssbtk.eu

4

0   1

affekterad


begreppet används om en hund som har en sjukdom. En kliniskt affekterad hund har utvecklat sjukdomstecken Anledningen till sjukdomen kan vara ärftligt betingad. Ibland används begreppet ”genetiskt affekterad” om individer som har ”dubbla anlag” av en sjukdomsgen för en autosomal recessiv sjukdom. Dessa individer behöver nödvändigtvis [..]
Källa: ssbtk.eu

5

0   1

allel


variant av en gen
Källa: ssbtk.eu

6

0   1

allelfrekvens


proportionen av en gens olika varianter (alleler) i en population. Till exempel kan det förekomma tre varianter av en gen i en population. En av allelerna kan vara väldigt vanlig och utgöra 90% av alla alleler medan de andra två utgör 5% vardera
Källa: ssbtk.eu

7

0   1

aminosyror


ingår som byggstenar i alla proteiner. Hos hundar (och de flesta andra organismer) finns 20 olika aminosyror
Källa: ssbtk.eu

8

0   2

anfader


en tidig förfader/moder, ofta med stort inflytande på rasen/populationen
Källa: ssbtk.eu

9

0   2

anlag


gen, det vill säga en beskrivning av ett visst Protein
Källa: ssbtk.eu

10

0   1

anlagsbärare


en individ som bär en specifik genvariant, till exempel en sjukdomsgen. Om två anlagsbärare för en recessiv sjukdom paras kan avkomman få dubbla kopior av genen och utveckla sjukdomen
Källa: ssbtk.eu


För att se alla definitioner för 106, logga in!