st.org

Website:https://st.org/
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (75)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nattmangling


Märkligt och irrationellt utnötningsbeteende som dock har en given plats i alla avtalsrörelsers slutskeden.
Källa: st.org (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

övertidstak


Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl kan denne begära att arbetstagare ska arbeta övertid, högst 48 timmar under en fyra veckors period eller 50 timmar under en kalendermånad och högst 150 timmar under ett kalenderår (enligt ALFA-avtalet för staten).
Källa: st.org (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

0-avtal


Kollektivavtal utan centralt fastställda löneökningar - även kallat sifferlöst avtal.
Källa: st.org (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alfa


Allmänt löne- och förmånsavtal på Arbetsgivareverkets område, inkluderar universitet och högskolor.
Källa: st.org (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

almega


Ett av STs största avtalsområden. Här finns många av de statliga bolagen. Almega är delat i branscher. Inom vissa är det ST som träffar branschavtal. Inom andra är det Unionen som träffar avtal. Ett branschavtal är ett avtal som tecknas för en hel bransch Det lokala facket och arbetsgivaren tecknar därutöver ett lokalt avtal för enskilda arbetsplat [..]
Källa: st.org (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsgivarorganisation


STs huvudmotpart på den statliga sidan heter Arbetsgivarverket, förkortas AgV. ST förhandlar även med Almega på bolagssidan.
Källa: st.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Om så kallad verksamhetsanpassad arbetstid aktualiseras, exempelvis en kvällsöppen arbetsförmedling, att arbetstiden förkortas eller att regler införs om inflytande över den egna arbetstiden kräver ST att detta regleras i lokala kollektivavtal. Även reglerna kring distansarbete ska regleras i kollektivavtal.
Källa: st.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsvärdering´


Sätt att beskriva olika moment och krav på arbetet och värdera detta systematiskt och rättvist. Det finns ännu inget system som accepteras av alla, men olika försöksmodeller prövas.
Källa: st.org (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ava


Affärsverksavtalet, för statliga verk.
Källa: st.org (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avtal


Är aldrig så bra som när det just skrivit på, och aldrig så dåligt som när det just ska löpa ut!
Källa: st.org (offline)


För att se alla definitioner för 75, logga in!