stralsakerhetsmyndigheten.se

Website:https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner9
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (160)

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

bränsleelement


, se Bränsleknippe
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

radioaktivitet


En egenskap hos ett ämne som innebär att det kan sända ut joniserande strålning.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

styrstav


Styrstavarnas uppgift i en kärnreaktor är att reglera reaktorns effekt. De innehåller ett ämne (bor, kadmium eller hafnium) som absorberar neutroner och därmed även minskar mängden kärnklyvningar. När styrstavarna förs in reaktorhärden minskar effekten och när de tas ut ökar reaktorns effekt.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alara


Förkortning av engelska As Low As Reasonably Achievable – ”så låg som möjligt”. Det är en internationell strålskyddsprincip som innebär att all bestrålning vid användning av strålkällor ska begränsas så mycket som det är möjligt, med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alfastrålning


Alfastrålning är en form av joniserande strålning som uppkommer när tunga radioaktiva ämnen sönderfaller, exempelvis radon, uran och plutonium. Alfastrålningen har en räckvidd i luft på bara några få centimeter och den stoppas av tunt papper. Den kan inte tränga genom huden men kan skada oss om det alfastrålande ämnet kommer in i kroppen genom inan [..]
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

använt kärnbränsle


Kärnbränsle som har bestrålats i en kärnreaktor kallas för använt kärnbränsle. När kärnbränslet har använts är det fortfarande mycket radioaktivt och behöver kylas under lång tid. Det använda kärnbränslet förvaras därför i ett par år i vattenbassänger på kärnkraftverket, innan det transporteras till Clab, som är ett centralt mellanlager för använt [..]
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anrikat uran


Anrikat uran innehåller högre halt av isotopen uran-235 än naturligt uran.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anrikning


Processen för att öka koncentrationen av ett ämne kallas för anrikning. Det sker när man tillverkar kärnbränsle. Då ökas halten av isotopen uran-235 från 0,7 procent (naturligt uran) till 3–4 procent.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avfallskonventionen


En internationell överenskommelse som handlar om hur kärnavfall ska hanteras på ett säkert sätt. De övergripande målen för konventionen är att skydda människor, samhälle och miljö mot skadlig strålning och att lindra skadeverkningarna vid en eventuell olycka. Bland annat anger konventionen att man inte får tvinga ett land att ta emot kärnavfall frå [..]
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barriär


En barriär i kärnkraftssammanhang syftar på en naturlig eller en konstruerad anordning som fördröjer eller förhindrar spridning av radioaktiva ämnen. En kärnreaktor är uppbyggd med flera barriärer.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)


För att se alla definitioner för 160, logga in!