student.umu.se

Website:https://www.umu.se/student/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner21
Karma:-19 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (22)

1

1   2

objekt


De ting eller personer i satsen som inte är subjekt; den/det/de som utsätts för handlingen, t.ex. Lisa ger Olle en boll. Hon spelar fotboll. Ge mig boken nu!
Källa: student.umu.se

2

0   2

mening


En mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken. Innehållet i meningen måste ha en självständig betydelse. En mening kan bestå av:
Källa: student.umu.se

3

0   2

sats


En fullständig sats måste innehålla ett subjekt och ett finit verb, t.ex. John skriver. Att läsa är roligt. De har bott i Stockholm. En snäll person visade mig vägen hit. Dessa satser kan stå ensamma och kallas därför huvudsatser.
Källa: student.umu.se

4

0   2

adjektiv


Ord för egenskap, tillstånd m.m., t.ex. gul, långsam, fantastisk.
Källa: student.umu.se

5

0   2

adverb


Ord för plats, tid, sätt, omständighet, orsak m.m., t.ex. ute, i går, sakta.
Källa: student.umu.se

6

0   2

interjektioner


Känsloord och svarsord, t.ex. nej, fy, usch.
Källa: student.umu.se

7

0   2

konjunktioner


Ord som samordnar ord, satser och satsled av samma slag., t.ex. och, men, eller, respektive.
Källa: student.umu.se

8

0   2

prepositioner


Ord för relationer i rum och tid m.m., t.ex. på, genom, angående, på grund av.
Källa: student.umu.se

9

0   2

pronomen


Ersättningsord, ofta med syftning, t.ex. hon, denna, alla, sig, ingen.
Källa: student.umu.se

10

0   2

räkneord


Ord för antal, t.ex. en/ett, första, hundrade.
Källa: student.umu.se


För att se alla definitioner för 22, logga in!