studieframjandet.se

Website:https://www.studieframjandet.se/
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner4
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (440)

1

1   0

chorus


Effekt som skapas genom att en signal dubbleras med ett mycket kort eko och modulering av tonhöjden. Ger intrycket av att det är fler än ett instrument (mer än en ton) som spelar samma saker. Även det engelska ordet för refräng.
Källa: studieframjandet.se

2

1   1

ide


Integrated Drive Electronics, ett gränssnitt för kommunikation mellan datorers hårdvara och hårddiskar. Används främst av PC- och nyare Macintosh modeller.
Källa: studieframjandet.se

3

1   0

logic


Ett slags krets (logik-krets) som används för att processa binära signaler och består av två åtskilda spänningsnivåer.
Källa: studieframjandet.se

4

1   1

saturation


Mättnad. Används ofta för att beskriva när ett analogt band eller en rörbestyckad enhet "mättas" med signal och en (mjuk) överstyrning (distortion) sker av signalen.
Källa: studieframjandet.se

5

0   0

i


J
Källa: studieframjandet.se

6

0   0

ac


Alternating Current vilket på svenska är detsamma som växelström.
Källa: studieframjandet.se

7

0   0

active sensing


En funktion som kontrollerar att en MIDI-uppkoppling fungerar. Funktionen gör att en exempelvis en syntmodul skickar flera korta meddelanden för att kontrollera att uppkopplingen mot mottagaren fungerar (är aktiv). Om AS-meddelandet inte tas emot så kommer alla toner i modulen att sluta klinga - ett s.k. All Notes Off.
Källa: studieframjandet.se

8

0   0

active


Aktiv. En elektrisk krets som innehåller transistorer, IC-kretsar, rör med mera som behöver kraftförsörjning och kan förstärka signalnivåer.
Källa: studieframjandet.se

9

0   0

a/d converter


Analog till Digital omvandlare. Elektrisk krets som gör om analoga vågformer till en serie av jämnt placerade numeriska värden dvs. binära tal 0 och 1. Ju fler bitar en konverterare har, ju större upplösning (bättre ljudkvalitet) har det digitala ljudet.
Källa: studieframjandet.se

10

0   0

adat lightpipe


Ett digitalt format som kan överföra upp till 8 kanaler audio samtidigt med upplösning upp till 24 bitar (beroende på hårdvaran). Formatet överförs optiskt och finns på en mängd produkter så som mixerbord, ljudkort och givetvis Adat-bandspelare.
Källa: studieframjandet.se


För att se alla definitioner för 440, logga in!