svenskhandel.se

Website:https://www.svenskhandel.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner8
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (99)

1

1   1

konkurrenskraft


Företagets, branschens eller hela ekonomins förmåga att klara sig i konkurrensen. Påverkas negativt av höga lönekostnadsökningar eftersom företagen då behöver höja priset för att klara en högre lönekostnad. Högre priser kan innebära minskad försäljning och i förlängningen högre arbetslöshet.
Källa: svenskhandel.se

2

1   0

visstidsanställning


Anställning som upphör ett bestämt datum, till skillnad från tillsvidareanställningen. I LAS finns tre typer av tillfälliga anställningar: allmän visstid, vikariat och säsongsanställning. Ger flexibilitet för företag att kunna ta order även vid tillfälliga arbetstoppar.
Källa: svenskhandel.se

3

0   0

ackord


Lönesystem där ersättningen är rörlig och bestäms efter prestationen under en viss tid.
Källa: svenskhandel.se

4

0   0

allmän visstidsanställning


En tidsbegränsad anställning på maximalt två år som ger arbetsgivare ökad flexibilitet vid arbetstoppar.
Källa: svenskhandel.se

5

0   0

allmänna anställningsvillkor


De villkor som inte gäller lönen. Det vill säga arbetstid, övertid, obekväm arbetstid och annat.
Källa: svenskhandel.se

6

0   0

arbetsfred


Se fredsplikt.
Källa: svenskhandel.se

7

0   0

arbetsgivaravgift


De avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Kallas även löneskatt.
Källa: svenskhandel.se

8

0   0

arbetsgivarorganisation


En medlemsorganisation för arbetsgivare som förhandlar för företagen och på andra sätt driver företagens intressefrågor.
Källa: svenskhandel.se

9

0   0

arbetskraftskostnad


Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren som hör till anställningen och som utöver bruttolön vanligtvis innefattar arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionsavgifter.
Källa: svenskhandel.se

10

0   0

arbetsledningsrätt


Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Källa: svenskhandel.se


För att se alla definitioner för 99, logga in!