svenskidrott.se

Website:https://www.rf.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

1   1

specialisering


Innebär att helt inrikta sig på en idrottsgren eller disciplin.
Källa: svenskidrott.se

2

0   0

ungdom


Är enligt Idrotten vill aktiva och ledare mellan 13 och 20 år. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Enligt barnkonventionen är emellertid alla barn till och med 18 årsålder, i den används inget ungdomsbegrepp.
Källa: svenskidrott.se

3

0   0

ledare


Alla, tränare och andra ledare, som har någon form av uppdrag från föreningen, i detta sammanhang kopplat till barn- och ungdomsverksamheten.
Källa: svenskidrott.se

4

0   0

barnets bästa


Kan vara olika för olika individer och olika situationer, men är alltid det som tillförsäkrar barnet välmående, hälsa och positiv utveckling.
Källa: svenskidrott.se

5

0   0

barnrättsperspektiv


Att i all verksamhet ha barnets bästa för ögonen, med respekt för barnet och dess åsikter.
Källa: svenskidrott.se

6

0   0

träning


Är aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, både fysiska, psykiska och sociala. Kan vara både organiserad och icke organiserad.
Källa: svenskidrott.se

7

0   0

tävling


En särskilt anordnad aktivitet där flera personer eller lag mäter sina färdigheter på något område för att kunna rangordna deltagarna. I en tävling finns det för det mesta en vinnare och en/flera förlorare.
Källa: svenskidrott.se

8

0   0

lek


En aktivitet som är kravlös, lustbetonad och inte målstyrd.
Källa: svenskidrott.se

9

0   0

lekfull träning


Kravlösa och lustbetonade aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, såväl fysiska som psykiska och sociala. Kan vara både organiserad och icke organiserad.
Källa: svenskidrott.se

10

0   0

åldersanpassad träning


Rätt träning i rätt ålder, som är anpassad till den biologiska åldern och den psykosociala mognaden.
Källa: svenskidrott.se


För att se alla definitioner för 19, logga in!