svenskttra.se

Website:https://www.svenskttra.se
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner8
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (139)

1

4   0

diffusionstät


Ett material som är diffusionstätt hindrar vattenmolekyler att röra sig från ett område med hög ånghalt till ett område med låg ånghalt. Se sidan Trä i byggprocessen.
Källa: svenskttra.se

2

1   0

hårdhet


Hårdhet är en storhet för material och beskriver hur stora krafter som behövs för att deformera materialet plastiskt. Hårdhet är inte samma storhet som densitet och mäts i Brinell eller Janka. Se sidan Egenskaper hos barrträ, Styrka, Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot och Träskydd.
Källa: svenskttra.se

3

0   0

akrylat


Harts framställt genom polymerisation av ester eller salt av akrylsyra eller metakrylsyra eller en blandning av dessa syrors estrar. Kallas ibland polyakrylat. Se sidan Ytbehandling av utvändigt trä och Ytbehandling av invändigt trä.
Källa: svenskttra.se

4

0   0

akrylatfärg


Latexfärg med akrylatharts som huvudsakligt bindemedel. Förekommer endast som vattenburen färg. Se sidan Ytbehandling av utvändigt trä och Ytbehandling av invändigt trä.
Källa: svenskttra.se

5

0   0

alkyd


Harts som framställs genom polymerisation av två- eller flervärda karbonsyror med flervärda alkoholer. Oftast utförs kondensation tillsammans med fettsyror eller glycerider av dessa. Se sidan Ytbehandling av utvändigt trä och Ytbehandling av invändigt trä.
Källa: svenskttra.se

6

0   0

alkydfärg


Färg med alkydharts som huvudsakligt bindemedel. Förekommer både som lösningsmedelsburen färg och vattenburen färg. Se sidan Ytbehandling av utvändigt trä och Ytbehandling av invändigt trä.
Källa: svenskttra.se

7

0   0

anisotropt


Trä är ett anisotropt material, vilket innebär att dess egenskaper är olika i olika riktningar. Det gäller till exempel vid fuktpåverkan och lastpåverkan. Se sidan Styrka.
Källa: svenskttra.se

8

0   0

bbr


Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energi hushållning. Se sidan Styrka och Hantering och lagring.
Källa: svenskttra.se

9

0   0

balkar


Fyrsågat virke, centrumutbyte, som ska användas i byggnader till till exempel golvbjälkar eller bärande element i vägg- och takstolskonstruktioner. Oftast är skillnaden mellan tjocklek och bredd större än 25 mm. Se sidan Styrka, Limträsortiment, Konstruktionselement, Trä i byggprocessen, Trä i anläggningar och Byggbeslag.
Källa: svenskttra.se

10

0   0

barkdrag


Inväxt bark i virke, oftast i samband med övervallning av stamskada, klyka, sprötkvist med mera. Kan finnas i barkdragande kvist eller barkdragande lyra. Se sidan Virkeskvalitet.
Källa: svenskttra.se


För att se alla definitioner för 139, logga in!