swedishbankers.se

Website:https://www.swedishbankers.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (221)

1

1   1

nettoflöde


är skillnaden med in- och utflöden av kapital till exempelvis en viss fond eller fondtyp.
Källa: swedishbankers.se

2

0   0

affärsdatum


den dag köp eller försäljning utförs
Källa: swedishbankers.se

3

0   0

affärsvärldens generalindex


ett brett börsindex som beräknas dagligen och mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på Stockholmsbörsen. AFGX är ett kapitalvägt index. Börsvärdet för varje börsbolag beräknas genom att multiplicera det totala antalet aktier med slutköpkursen för det största aktieslaget. AFGX o [..]
Källa: swedishbankers.se

4

0   0

aktie


andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktien har oftast högre röstvärde än andra aktieslag.
Källa: swedishbankers.se

5

0   0

aktiefond


är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.
Källa: swedishbankers.se

6

0   0

aktieindexobligation


är en obligation där avkastningen, istället för traditionell ränta, är knuten till kursutvecklingen på en eller flera aktiemarknader. Avkastningen kan vara knuten till ett eller flera aktieindex eller en korg av aktier. Löptiden på en aktieobligation är vanligtvis mellan 2-5 år.
Källa: swedishbankers.se

7

0   0

aktielikvidkonto


är ett särskilt konto anpassat för värdepappersaffärer.
Källa: swedishbankers.se

8

0   0

aktielån


tas upp från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig att efter en viss tid återställa aktier av samma slag och antal. Genom lånet kan låntagaren sälja aktierna utan att äga dem, blanka, och sedan när kursen sjunkit köpa tillbaka dem till ett billigare pris.
Källa: swedishbankers.se

9

0   0

aktieoption


ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att under vissa villkor angivna i optionen köpa eller sälja aktier.
Källa: swedishbankers.se

10

0   0

aktieportfölj


innehav av ett antal aktier.
Källa: swedishbankers.se


För att se alla definitioner för 221, logga in!