sweref.org

Website:https://sweref.org/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (11)

1

0   0

ordlista


gå till förkortningar » Asylsökande - Utlänningar som kommer till Sverige och önskar skydd mot förföljelse.
Källa: sweref.org

2

0   0

asylrätt


Det står i Artikel 14 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att alla har rätt att söka och få asyl. Man kan förstå ordet asyl som en varaktig fristad mot förföljelse, en plats där man kan få ett varaktigt skydd mot att bli förföljd.  Asylum shopping - När en asylsökande söker asyl i flera länder samtidigt kallas de [..]
Källa: sweref.org

3

0   0

ensamkommande barn


Asylsökande barn eller ungdomar som kommer ensamma utan föräldrar eller andra vårdnadshavare till Sverige.
Källa: sweref.org

4

0   0

flykting


Utlänning som har sökt asyl och fått ett tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige.
Källa: sweref.org

5

0   0

flyktingförklaring


(FF) - Migrationsverket kan utfärda ett dokument som förklarar att en person är flykting.
Källa: sweref.org

6

0   0

främlingspass


Personer som bor i Sverige och inte kan få ett pass från sitt eget land kan få ett främlingspass av svenska myndigheter som gäller för resor.  Genève-konventionen  - 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga ställning.
Källa: sweref.org

7

0   0

god man


En god man skall hjälpa ensamkommande barn när föräldrarna inte själva inte kan göra det. En myndighet som heter överförmyndare neller överförmyndarnämnden i kommunen ser till att ensamkommande barn får en god man.
Källa: sweref.org

8

0   0

inhibition


Polisen, Migrationsverket eller Migrationsdomstolen kan bestämma att stoppa en avvisning eller utvisning tillfälligt. Då kallas det inhibition.
Källa: sweref.org

9

0   1

konventionsflykting


Enligt Genève-konventionen är flyktingar personer som känner  välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning.
Källa: sweref.org

10

0   1

kvotflykting


Utlänning som fått uppehållstillstånd inom flyktingkvoten som regeringen och riksdagen bestämmer varje år. Migrationsverket och UNHCR samarbetar i flyktingläger runt om i världen om vilka flyktingar som kan få åka till Sverige och bosätta sig. Preskription - Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller i fyra år. Resedokument - Personer som fått [..]
Källa: sweref.org


För att se alla definitioner för 11, logga in!