terminer.se

Website:https://www.terminer.se
Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner22
Karma:-15 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (21)

1

6   3

omx


Grundades 2003 genom sammanslagningen av OM (Stockholms Optionsmarknad AB) och HEX (Helsingforsbörsen). Idag både äger och driver OMX de nordiska börserna i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallin och Vilnius.
Källa: terminer.se

2

0   2

aktie


medel"> - Ägarandel i ett aktiebolag. Aktier ger bland annat rätt till del av bolagets vinst, rösträtt vid bolagsstämma samt del av tillgångar vid likvidation. Aktier vs valuta.
Källa: terminer.se

3

0   2

aktieindexobligation


medel">- En obligation vars avkastning är kopplad till utvecklingen av ett aktieindex, t. ex OMX, FTSE, DAX eller Dow Jones. Med en aktieindexobligation har du ingen förlustrisk på satsat kapital. Du kan alltså ej förlora mer än du satsat. Aktieindexobligationer beskattas enligt aktievinstreglerna.
Källa: terminer.se

4

0   3

avistamarknad


Betalning och leverans görs omgående efter det att affären har gjorts upp.
Källa: terminer.se

5

0   2

börsnoterade aktier


Alla aktier som är noterade vid Stockholms Fondbörs eller annan börs.
Källa: terminer.se

6

0   2

courtage


Avgift som tas ut av mäklare vid köp och försäljning av värdepapper. Kostnaden för courtage får vid reavinstberäkningen dras av från försäljningsintäkten respektive läggas till anskaffningsvärdet.
Källa: terminer.se

7

0   2

derivatinstrument


Terminer, optioner och andra instrument som kan härledas till något underliggande värdepapper, t. ex aktier.
Källa: terminer.se

8

0   2

finansiella instrument


Alla typer av instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden.
Källa: terminer.se

9

0   2

finansinspektionen


En tillsynsmyndighet som bildades år 1991 genom en sammanslagning av Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen. Finansinspektionen har bl a som uppgift att övervaka värdepappershandeln i Sverige.
Källa: terminer.se

10

0   2

guldpris


Det senaste guldpriset kan fås från Goldprice.org, som uppdaterar guldpriserna frekvent.
Källa: terminer.se


För att se alla definitioner för 21, logga in!