tidningenfoto.se

Website:https://digitalfotoforalla.se/
Mottagna tummar upp23
Motagna tummar ner35
Karma:-11 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (402)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

apokromat


Ett flerlinsigt objektiv, som är korrigerat för kromatisk aberration i färgerna rött, grönt och blått. Jämför akromat.
Källa: tidningenfoto.se (offline)

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

blandljus


Ljus av olika färgtemperatur, som belyser samma motiv, till exempel en person i ett rum med tänd elbelysning och infallande dagsljus. Eftersom både färgfilm och CCD-sensorer är känsligare än ögat för ljusets färgtemperatur, ger blandljus lätt bilder med ett markant färgstick, i rött eller blått beroende på om filmen är balanserad för el- eller dags [..]
Källa: tidningenfoto.se (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

super 8


Ett smalfilmsformat som lanserades av Kodak i april 1965. Liksom Dubbel 8 (i framkallat skick) är filmen 8 mm bred men tack vare att perforeringshålen gjorts smalare, är bildytan 50 procent större än hos det äldre formatet.
Källa: tidningenfoto.se (offline)

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

transparens


Detsamma som genomskinlighet; inom fotografin graden av genomskinlighet hos en film efter framkallningen.
Källa: tidningenfoto.se (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

akriskop


Spegelförsedd lupp som underlättar skärpeinställningen vid förstoringsarbete. Från latinets acer [skarp] och grekiskans skopein [se].
Källa: tidningenfoto.se (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

akromat


Ett flerlinsigt objektiv, som är korrigerat för kromatisk aberration i färgerna rött och blått. Jämför apokromat.
Källa: tidningenfoto.se (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

barytpapper


Fotopapper som försetts med en beläggning av baryt (bariumsulfat, härdare och gelatin) som ökar glättning och reflektionsförmåga. Termen används ofta för att skilja ”papperspapper” från ”plastpapper”.
Källa: tidningenfoto.se (offline)

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

dioptri


Ett mått på optisk brytkraft. Dioptrivärdet definieras som det inverterade värdet av brännvidden (ƒ) i meter. En lins eller optik med ƒ = 1 meter har dioptritalet 1, ƒ = 0,5 meter motsvarar 2 dioptrier, och så vidare. Av grekiskans dia- [genom] och opsethai [att skola se].
Källa: tidningenfoto.se (offline)

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

filmplan


Läget för filmen i kamerans filmbana. Vid manuell fokusering med objektiv med fast brännvidd räknas avståndet från motivet till filmplanet, som är markerat med symbolen o. Med ett zoomobjektiv räknas däremot vanligen avståndet till frontlinsen, inte till filmplanet.
Källa: tidningenfoto.se (offline)

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

gamma


Gammavärdet, gradationen, är ett mått på hur svärtningen av en film eller ett fotopapper står i relation till motivets kontrast. I enklare termer, filmens eller papperets ’hårdhet’. En negativ film har normalt ett gamma kring 0,6 – 0,7, medan diafilm ofta ligger över gamma 1,5. Av den grekiska bokstaven g [gamma].
Källa: tidningenfoto.se (offline)


För att se alla definitioner för 402, logga in!