titania.se

Mottagna tummar upp29
Motagna tummar ner23
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (512)

1

4   3

sanitet


Uttryck för vatten och avlopp.
Källa: titania.se

2

4   4

teknisk lösning


Material, vara, konstruktion eller utförande som angetts på ritning, i beskrivning eller på annat sätt. En teknisk lösning utmärks av att den utvisar det avsedda utförandet av del av entreprenaden utan angivande av motiv. Exempelvis är uppgift om bredden på en garageöppning eller en viss mellanväggskonstruktion tekniska lösningar. Uppgift om att fo [..]
Källa: titania.se

3

2   0

etagelägenhet


Bostadslägenhet i minst två våningar ett flerbostadshus. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer
Källa: titania.se

4

2   0

tillhandahålla


(I entreprenadsammanhang:) ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer
Källa: titania.se

5

2   1

totalentreprenad


Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag van [..]
Källa: titania.se

6

2   0

ursparning


Åstadkommande av slits, ränna eller hål vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer - Operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande - [..]
Källa: titania.se

7

1   0

avloppsledning


Rörledning för avledning av avloppsvatten, men även för avledning av andra vätskor. Termen avlopp används som kortform för avloppsledning. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Avloppsledningar ska förläggas med självfall och det innebär att man monterar ledningen med en lutning. En avloppsledning i ett hus ska förläggas med 1 % (1 cm per meter) lutnin [..]
Källa: titania.se

8

1   0

avluft


Luft som avlämnas till det fria. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Frånluft som avlämnas i det fria Källa: Arbetsmiljöverket
Källa: titania.se

9

1   0

badrum


Hygienrum med badkar. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Ett badrum är ett rum, oftast beläget i någon form av hus, där man kan tvätta sig, bada, duscha och oftast även gå på toaletten. Det är ofta det första rummet man går till när man vaknar på morgonen. I ett badrum kan det finnas dusch, toalett, badkar, handfat eller kanske till och med en bidé. [..]
Källa: titania.se

10

1   1

beläggning


Ytskikt på horisontal eller nästan horisontal överyta. Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer
Källa: titania.se


För att se alla definitioner för 512, logga in!