titania.se

Website:http://www.titania.se
Mottagna tummar upp16
Motagna tummar ner11
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (512)

1

2   1

sanitet


Uttryck för vatten och avlopp.
Källa: titania.se

2

2   1

totalentreprenad


Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren [..]
Källa: titania.se

3

2   0

ursparning


Åstadkommande av slits, ränna eller hål vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer - Operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsv [..]
Källa: titania.se

4

1   0

avluft


Luft som avlämnas till det fria. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Frånluft som avlämnas i det fria Källa: Arbetsmiljöverket
Källa: titania.se

5

1   0

badrum


Hygienrum med badkar. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Ett badrum är ett rum, oftast beläget i någon form av hus, där man kan tvätta sig, bada, duscha och oftast även gå på toaletten. Det är ofta det första rummet man går till när man vaknar på morgonen. I ett badrum kan det finnas dusch, toalett, badkar, handfat eller kanske till oc [..]
Källa: titania.se

6

1   1

beläggning


Ytskikt på horisontal eller nästan horisontal överyta. Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer
Källa: titania.se

7

1   0

betalningsplan


Handling med föreskrifter om den ordning som gäller för betalning. Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté En betalningsplan anger hur den överenskomna ersättningen skall betalas ut. Det finns två huvudtyper - Betalningarna kan knytas till färdigställandet av olika byggnadsdelar, till exempel grund, stomme [..]
Källa: titania.se

8

1   0

brukare


Fysisk eller juridisk person som använder ett utrymme för sin verksamhet. Brukaren kan vara en person, en familj, en organisation etc.
Källa: titania.se

9

1   0

egenkontroll


Kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten. Med egenkontroll enligt PBL (Plan- och bygglagen) avses all kontroll som byggherren skall låta utföra. Så [..]
Källa: titania.se

10

1   0

entreprenadsumma


Kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdesskatt. Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté Kontraktssumman med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exkl. mer [..]
Källa: titania.se


För att se alla definitioner för 512, logga in!