tornkvists.se

Website:https://www.tornkvists.se
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner7
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (233)

1

1   0

begängelseskick


Synonymt med begängelseform.
Källa: tornkvists.se

2

1   0

bårlärka


Smeknamn på person som anlitas att sjunga på begravningar.
Källa: tornkvists.se

3

1   0

förordnande


Någons föreskrift om hur han eller hon önskar att begravningen skall ordnas och utformas (praktiskt förordnande) eller föreskrift om arv i testamente (juridiskt förordnande) eller avsättning av medel till begravningen genom exempelvis bank eller tecknande av liv- eller begravningsförsäkring (ekonomiskt förordnande).
Källa: tornkvists.se

4

1   0

huvudman


Församling inom Svenska kyrkan eller kommun som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde.
Källa: tornkvists.se

5

1   0

jordgrav


Grävd grav i jord, avsedd för kistor eller urnor. Oftast syftar man på en kistgrav (till skillnad från en urngrav) när begreppet används. En kistgrav kan dock också vara en gravkammare.
Källa: tornkvists.se

6

0   0

karlskrona fisktorget 5


se">karlskrona@tornkvists.se
Källa: tornkvists.se

7

0   0

ronneby kungsgatan 4


se">ronneby@tornkvists.se
Källa: tornkvists.se

8

0   0

a askgrav


Ett relativt nytt begrepp inom många församlingar. Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. Oftast för två personer (man och hustru). En askgrav kan normalt inte förses med någon annan gravvård än den lilla namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven har tillk [..]
Källa: tornkvists.se

9

0   0

askberedare


Maskin som finfördelar, exempelvis genom malning eller krossning, ben och aska efter en kremation. Processen sker på krematoriet innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minnes-lund.
Källa: tornkvists.se

10

0   0

aska


Askan efter en avliden är allt som blir kvar efter en kremation. Det mesta av askan består av skelettets ben. En mindre del av askan kommer från kistan. Innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minneslund, mals askan i en s.k. askberedare på krematoriet.
Källa: tornkvists.se


För att se alla definitioner för 233, logga in!