trs.se

Website:https://www.trs.se
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner3
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (32)

1

4   0

verksamhetsidé


Verksamhetsidén ska vara svaret på frågorna "Vad erbjuder ni? Till vem? Vilka värden skapar ni och hur ska det gå till?"
Källa: trs.se

2

2   3

värdegrund


Det är en uppsättning förhållningssätt, rättesnören eller ledstjärnor som talar om hur man i organisationen förhåller sig till varandra och till uppdraget. Värdegrunden bygger ofta på både värderingar och normer.
Källa: trs.se

3

1   0

kund


Den som verksamheten vill skapa ett (bestående) värde för, vara till nytta för.
Källa: trs.se

4

1   0

normer


En norm är en (oskriven) regel om vad vi anser vara rätt eller fel, tillräckligt eller otillräckligt.
Källa: trs.se

5

0   0

förhållningssätt


Ett samlingsbegrepp för hur vi (enskilda och organisationer) förhåller oss till varandra, till verksamheten eller till omvärlden. Ett förhållningssätt visar sig i en synlig handling. Det används ibland synonymt med värdering eller värdegrund. Kan också betyda attityd, synsätt, inställning.
Källa: trs.se

6

0   0

intressent


Det är den eller de aktörer som verksamheten är beroende av att ha någon form av relation med för att kunna uppnå sina mål.
Källa: trs.se

7

0   0

invärld


Den omgivning vi själva befinner oss i och kan påverka direkt. Den egna organisationen, den egna arbetsplatsen.
Källa: trs.se

8

0   0

kommunikationsplan


I kommunikationsplanen finns mål och handlingsplaner för de aktiviteter som behövs för att effektivt kommunicera och nå ut med information i syfte att nå verksamhetens mål. Aktiviteterna kopplas till tid och kostnad.
Källa: trs.se

9

0   0

kompetens


Förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom att använda kunskap och färdigheter.
Källa: trs.se

10

0   0

kompetensgap


Skillnaden (gapet) mellan befintlig kompetensnivå och den framtida önskade kompetensnivån.
Källa: trs.se


För att se alla definitioner för 32, logga in!