uddevalla.se

Website:https://www.uddevalla.se/
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner5
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (46)

1

2   1

upprättad


handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten eller det ärende handlingen hör till har slutbehandlats eller handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
Källa: uddevalla.se

2

1   0

beredning


att förbereda, utreda och skapa beslutsunderlag i ett ärende.
Källa: uddevalla.se

3

1   0

tjänsteskrivelse


skrivelse med sammanfattning, beslutsunderlag och förslag till beslut.
Källa: uddevalla.se

4

0   0

acklamation


beslut fattas utan omröstning.
Källa: uddevalla.se

5

0   0

ajournering


uppskjuta förhandling eller sammanträde till ett senare tillfälle.
Källa: uddevalla.se

6

0   0

allmän handling


inkommen eller upprättad handling som förvaras hos myndigheten.
Källa: uddevalla.se

7

0   0

arvode


ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.
Källa: uddevalla.se

8

0   0

arkivera


tillföra arkivet handlingar.
Källa: uddevalla.se

9

0   0

avslå ärendet


att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.
Källa: uddevalla.se

10

0   0

bordläggning


beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde, ärendet får inte tillföras något nytt.
Källa: uddevalla.se


För att se alla definitioner för 46, logga in!