umu.se

Website:https://www.umu.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (45)

1

1   0

institution


Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära arbetsplatsen, inte bara för studenter, lärare och forskare, utan också för andra yrkeskategorier såsom administratörer, lokalvårdare, ingenjörer och instrumentmakare.
Källa: umu.se

2

0   0

akademisk kvart


På många universitet är det en gammal tradition att föreläsningen eller seminariet börjar en kvart efter utsatt tid. Denna tradition tillämpas på vissa kurser, men inte överallt. (Traditionen har sitt ursprung i den tid då lärare och studenter också bodde på området, och när då campusklockorna slog sina slag för heltimma, då tog d [..]
Källa: umu.se

3

0   0

alumn


Ordet alumn (plur. alumni) kommer från latin och betyder elev, lärjunge eller skyddsling, kort sagt, en alumn är en tidigare universitetsstudent. Ordet är betydligt vanligare i andra länder, bl.a. i USA och Storbritannien där universiteten under en lång tid har jobbat med alumnverksamhet. Umeå var 1999 ett av de första statliga universitet [..]
Källa: umu.se

4

0   0

basår


Ett förberedande program för högskolestudier för dig som inte är behörig. Här läser du in motsvarande gymnasiekurser för att bli behörig till universitetsstudier. Basåret är poänggivande men kan inte ingå i en examen.
Källa: umu.se

5

0   0

bologna-processen


Bolognadeklarationen undertecknades sommaren 1999 av 29 länder för att hitta ett gemensamt system för högre utbildning i Europa. Syftet med Bologna-processen är att öka rörligheten bland studenter, lärare och forskare i Europa, och att Europa därmed ska bli en högklassig utbildningskontinent med enhetlig examensstruktur och med ett gemens [..]
Källa: umu.se

6

0   0

collegeår


Utbildningen ger deltagarna grundläggande behörighet för högskolestudier och bättre förutsättningar för framgångsrika studier på högskolenivå. Collegeåret ges av Folkuniversitetet.
Källa: umu.se

7

0   0

cv


(Curriculum Vitae) Latinsk benämning på personlig meritförteckning.
Källa: umu.se

8

0   0

decentraliserad utbildning


Utbildning som är förlagd till annan ort. T.ex. är naturguide-programmet decentraliserat till Kiruna och till Örnsköldsvik.
Källa: umu.se

9

0   0

dekan


Ordförande i fakultetsnämnden och den som leder fakultetens verksamhet.
Källa: umu.se

10

0   0

disputation


När en doktorand lägger fram och offentligt försvarar sin doktorsavhandling.
Källa: umu.se


För att se alla definitioner för 45, logga in!