ung.lo.se

Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner3
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (111)

1

3   0

rationalisera


Att förändra till exempel en process, för att kunna utföra den mer effektivt, för att spara tid och pengar.
Källa: ung.lo.se

2

1   0

jäv


Om en ledamot i en domstol har anknytning till någon i målet får han eller hon inte vara med och besluta i fallet för att han/hon betraktas som jävig. Det kan till exempel vara om ledamoten och den som står åtalad är släkt med varandra. Detta gäller även organisationer, företag och myndigheter. till toppen
Källa: ung.lo.se

3

1   1

konkurrenskraft


Mått på hur bra någonting klarar sig när det konkurrerar med likadana eller liknande alternativ. Till exempel hur bra Volvo Lastvagnar klarar att konkurrera med andra lastbilstillverkare. till toppen
Källa: ung.lo.se

4

1   0

massmedia


Det som kan användas för att informera och påverka många människor samtidigt, till exempel tidningar, TV och radio.
Källa: ung.lo.se

5

1   0

produktion


Det som framställs (produceras) i form av varor och tjänster.
Källa: ung.lo.se

6

1   0

strejkbrytare


Person som arbetar trots att det är strejk.
Källa: ung.lo.se

7

0   0

a-kassa


Arbetslöshetskassa från vilken a-kassans medlemmar kan få ersättning om de blir arbetslösa.
Källa: ung.lo.se

8

0   0

allmän visstidsanställning


Anställningsform som ersätter de gamla anställningsformerna projektanställning, feriejobb och tillfällig arbetsanhopning.
Källa: ung.lo.se

9

0   0

anställningsbevis


Skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om anställningsvillkor som t ex arbetsuppgifter, arbetstider och lön.
Källa: ung.lo.se

10

0   0

anställningsintervju


När en arbetsgivare intervjuar en person som är intresserad av ett jobb.
Källa: ung.lo.se


För att se alla definitioner för 111, logga in!