unit4agresso.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prestanda


Var noga om du formulerar prestandafrågorna i ett SLA. Det är detta som påverkar slutanvändarna mest i det dagliga arbetet. Mäts av seriösa leverantörer enligt en av organisationen Cloud Sweden fastställd formel.
Källa: unit4agresso.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tillgänglighet


En infrastruktur karakteriseras av sin allmänna tillgänglighet. På samma sätt som alla medborgare har tillgång till väg-, telefon- eller elnätet är en förutsättning för en väl fungerande IT-infrastruktur att den är tillgänglig utan begränsningar med avseende på kostnad, kunskap eller geografisk placering.
Källa: unit4agresso.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betalning per resursanvändande


Kostnaderna för användarna följer resursanvändandet och innebär inte några plötsliga kapitalinvesteringar
Källa: unit4agresso.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cloud computing


Datormoln enligt Wikipedia en teknik baserad på användning av datorer och programvara över internet. Det innefattar stora skalbara resurser som tillhandahålls som en tjänst via internet till användare som inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen.
Källa: unit4agresso.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedikerad server


Dedikerad server innebär att ett företag köper servern som en tjänst av en leverantör (äger och hanterar inte den själv). Servern är då lokaliserad i leverantörens driftsmiljö och anslutning mot servern sker över internet. En dedikerad server kan vara både fysisk och virtuell.
Källa: unit4agresso.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förstudie


Vilka tjänster levererar IT till resten av organisationen? Vilka kan ersättas av en molnbaserad tjänst och vad bör vi tänka på vid en upphandling? Vilka mål med en molnbaserad tjänst bör vi ha?
Källa: unit4agresso.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förvaltning


Se till att processerna och lösningarna löpande följs upp, liksom hur avtalet och samarbetet fungerar.
Källa: unit4agresso.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

iaas


IT-infrastrukturella tjänster i nätet såsom exempelvis lagring, nätverk och servrar etc.
Källa: unit4agresso.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

klientoberoende tillgång


Tjänsterna levereras via standardprotokoll. Det ställs därför inte några specifika krav på olika formfaktorer eller speciella klienter.
Källa: unit4agresso.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

legal lagring


Kunden/användaren ska inte behöva tänka på var (geografiskt/fysiskt) sin data finns lagrad, det viktiga för kunden är att den finns tillgänglig. Här kommer frågan om den legala lagringen upp i takt med att företagen alltmer blir internationella och globaliserade. I mitten på 90-talet kom det ett EU-direktiv, förenklat kallad "dataskyddsdirekti [..]
Källa: unit4agresso.se (offline)


För att se alla definitioner för 19, logga in!